Glentehaven – tilstandsvurdering og helhedsplan

Tilstandsvurdering af rækkehuse og etagehuse 

Tilstandsvurdering af etagehuse og rækkehuse til brug for udarbejdelse af helhedsplan over for Landsbyggefonden. Opgaven pågår i tæt samarbejde med bygherre samt dennes driftspersonel, bygherrerådgiver Kuben Management, og underrådgivere omkring mørtelanalyse, TV-inspektion af kloaksystem, rørundersøgelser og termografering. I opgaven indgår budgettering af udbedrings- og forbedringsarbejder.

Opgaven er udbygget med byggeteknisk bygherrerådgivning ved implementering af helhedsplan fra februar 2013.

I helhedsplanen indgår facaderenovering med udvendig efterisolering, nye døre og vinduer samt etablering af altaner.

I 2 boligblokke ombygges lejligheder i stueplan med tilgængelighedstiltag. Endvidere udføres lejlighedssammenlægninger, således boligernes størrelse fremadrettet tilpasses nutidige krav til boliger om mere plads.

Badeværelser ombygges komplet som følge af konstaterede byggeskader, og udeområderne får et løft med særlig tanke på indbygning af kriminalpræventive foranstaltninger.

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2009 - 2015

Bygherre : Boligselskabet for Høng & Omegn

Størrelse : 4.252 m² fordelt på 56 boliger

Enterpriseform : Fagentreprise

Samarbejdspartnere : Kuben Management

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver