Henriksgården

Opgradering af boligkvalitet og nyt facadeudtryk vil skabe ny profil for nedslidt boligafdeling i Kulbanekvarteret i Valby

Helhedsplan for 332 boliger

Henriksgården vil i de kommende år gennemgå en større renovering, og AI er valgt som totalrådgiver på projektet. AI har i tæt samarbejde med bygherre, byggeudvalget og beboerne udarbejdet en fremsynet helhedsplan for samtlige 332 boliger.

Helhedsplanen, der foruden en gennemgribende energioptimering indeholder tiltag, der skal løfte området socialt, har blandt andet fokus på udearealerne, hvor nye karnapper, gavlvinduer og større og åbne altaner skal skabe bedre kontakt imellem beboerne og større tryghed på terrænet og parkeringspladserne.

 

Respekt for bebyggelsen

Arkitektonisk har det været vigtigt at respektere bebyggelsen, som den oprindeligt var tænkt. Bygningerne er opført som klassiske betonelementbyggerier, og det har været vores vision at beholde de oprindelige fine takter og rytmer, så byggeriet efter renoveringen vil fremstå klar og præcis i sin udformning med nye indbydende og lyse teglfacader.

 

Renovering i 11 hovedpunkter

Der er igennem den foreløbige proces udarbejdet i alt 11 hovedpunkter, der skal omfavne hele renoveringen. Heriblandt kan nævnes en større facade- og tagrenovering med en betydelig efterisolering, nye døre og vinduer, nye større altaner for mere lys og luft, nye badeværelser samt installationer, mekanisk ventilation og hævede udearealer, der skal give adgang til nye tilgængelighedsboliger i stueetagerne.

Grønne tiltag

Energioptimering og renovering af de 332 boliger vil spare mange ressourcer på sigt

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2024

Bygherre : DAB

Størrelse : 30.000 m² / 332 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Opland (Landskab), Cowi (Grøn Mobilitet)

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver