Henriksgården

Opgradering af boligkvalitet og nyt facadeudtryk vil skabe ny profil for nedslidt boligafdeling i Kulbanekvarteret i Valby

Helhedsplan for 332 boliger

Henriksgården er et betonelementbyggeri fra slut 1960’erne. De 332 boliger er fordelt på 7 ensartede blokke i 4 etagers højde. Henriksgården gennemgår en større renovering, hvor AI er totalrådgiver på projektet. AI har i tæt samarbejde med bygherre, byggeudvalget og beboerne udarbejdet en fremsynet helhedsplan for samtlige 332 boliger for at fremtidssikre boligerne.

Gennemgribende renovering af 1960’er-byggeri

Renovering øger boligkvaliteten ved blandt andet nye og velisolerede ydermure i tegl, nye tage, nye lavenergivinduer og -døre, nye imødekommende indgangspartier, nye badeværelser, bedre indeklima med ny ventilation og mere lysindfald. Herudover er der foretaget en gennemgribende istandsættelse af fællesarealer ude som inde. Størstedelen af stuelejlighederne omdannes til tilgængelighedsboliger med nyt køkken og bad samt direkte udgang til privat terrasse. Vi har valgt materialer som tegl og træ/alu-vinduer, der ikke kræver vedligeholdelse.

Installationer 

På de 332 badeværelser kommer der nye armaturer til håndvask og bruser, og vandinstallationen udskiftes for at løse problemer med vandtryk og temperaturer. Afløbsinstallationer udskiftes til nye rengøringsvenlige afløb, og badeværelserne sikres bedre mod vandskader. Det eksisterende og nedslidte kloaksystem renoveres i samme omgang.

Brugerinddragelse

AI har haft stort fokus på brugerinddragelse og kommunikation under projektet, og særligt i den indledende fase. Vi har afholdt workshops og inviteret på studieture, så beboerne kunne se lignende projekter og få en bedre fornemmelse af projektet på Henriksgården. Lige fra starten af projektet har vi været opmærksomme på, at projektet vil kræve meget beboerkommunikation og -orientering, da samtlige beboere – med undtagelse af nogle få i stueetagen – skal bo i boligerne under hele renoveringen. For at imødekomme eventuelle udfordringer, har vi derfor allerede i projektmaterialet beskrevet til hovedentreprenøren behovet for en beboerkoordinator. Det har desuden været vigtigt for AI at skabe et godt samarbejde med driften, da vi mener, at det giver en god indgangsvinkel til både beboerne og ejendomsmesteren. Vi har derfor tilknyttet Teamvaerk for afholdelse af workshops med fokus på samarbejdet samt løbende temperaturmålinger og opfølgning på samarbejdet i projektet. Der har været en generel tilfredshed blandt projektets deltagere herunder beboerne under hele processen med overvældende positive respons ved afstemninger.

 

Grønne tiltag

Solceller der samler energi i batterier og en generel energioptimering på klimaskærm

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2024

Bygherre : DAB

Størrelse : 30.000 m² / 332 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Opland (Landskab), Cowi (Grøn Mobilitet)

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Energirådgivning