Hørgården Aktivitetshus

Bæredygtigt aktivitetshus i almen boligafdeling på Amager fungerer som smukt vartegn og lokalt samlingspunkt

Livet i Hørgården vises stolt frem
Hørgårdens aktivitetshus er et vartegn, der markerer ankomsten til Hørgården, og husets transparente facade lader samtidigt forbipasserende få et indblik i det fritids- og kulturliv, der udspiller sig i Hørgården. Aktivitetshuset har haft en lang rejse, i forhold til den beboerdemokratiske proces – i forhold til bygning og landskabet omkring bygningen som et afsluttende element.
I landskabsarbejdet med Hørgården arbejdes der på at åbne op og skabe liv og fællesskab i et forsøg på at styrke tryghedsfølelsen i boligafdelingen.

A-husets gårdhave er tiltænkt beboere, der kan opholde sig her ved arrangementer, fester og kurser afholdt i aktivitetshuset. Størstedelen af gårdhaven skærmes af mod Amagerfælledvej og lukkes af for offentligheden med hegn og låge, så gårdrummet kan fungere som en privat beboerhave. Resten af gårdhaven er åben for alle, og bidrager til en mere imødekommende indgang til gårdhaven.

Markant arkitektur
Aktivitetshuset har en karakteristisk trekantet form, der er opstået på grund af en række benspænd, blandt andet brandvejen til Hørgården og en fjernvarmeledning, der gennemskærer grunden. I huset er der to dobbelthøje sale – et stort og et lille samlingssted. Det største rum har på grund af sin trekantede form en fantastisk akustik, der gør det muligt at holde koncerter og store sociale arrangementer med mange mennesker. Aktivitetshuset bliver brugt til alt fra dans, sang, træning, fest, motion, filmaftener og forsamling for Hørgårdens beboere.

Bæredygtige tiltag
Innovative bæredygtige tiltag har sat sit præg på projektet. Der er udviklet en særlig naturlig ventilationsløsning, som markerer sig i facaden som farvede luftindtag. Tagformen er udformet, som en stor tragt til opsamling af regnvand, og tagets nordlige flade er vinklet, så solcelleanlæg får optimale betingelser. Facadebeklædningen er lærketræ produceret i Norden, og der er i høj grad anvendt genanvendelige eller miljøneutrale materialer som aluminium, træ og linoleum.

Beboerinvolvering med facadespil
I dialogprocessen med Hørgårdens beboere arrangerede AI Arkitekter & Ingeniører et spil, hvor felterne kunne flyttes rundt på en model af aktivitetshuset. På den måde fik husets brugere mulighed for at påvirke udseendet af deres nye fælles bygning.

Grønne tiltag

Bevaring af eksisterende træer og etablering af ny beplantning.

Fakta om projektet

Periode : 2005 - 2020

Bygherre : Boligforeningen 3B

Størrelse : 550 m²

Enterpriseform : Totalentreprise, Fagentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver