Glostrup Vestergård

Tagudskiftning på tre naboafdelinger, der er blevet enige om at etablere solceller

Totalrenovering af tage på etagebyggeri i Glostrup

Glostrup Vestergård er en parkbebyggelse i 3 etager i røde murtegl, hvor blok 2-5 er bygget i 1960. Bebyggelsen har indskudte altaner, samt små haver i stueetagen. Tagkonstruktionen er et sadeltag med røde tagsten, der har synlige spær-ender samt udhængsbrædder, der afslutter tagudhænget. 

Tagenes tilstand er meget slidt. Der er flere afskalninger og revner på tagsten, samt en del ujævnheder. Det er blevet oplyst at der fra tid til anden er tagsten der ryger ned, grundet dårlig fastgørelse. Driften frygter at store dele af taget vil kunne flyve af ved en større storm, hvilket ikke er usandsynligt. 

 

Genbrug af tagsten 

Grundet et grundlæggende fokus på bæredygtighed er der lagt op til, at de eksisterende vingetegl skal genbruges i det omfang det giver mening, i forhold til en effektiv fremtidssikring af byggeriet. Da der ikke skal bruges tegl hvor der er solceller, estimeres det at der skal genbruges tegl i en omegn af 60 pct. For at sikre at tagstenene kan genbruges bliver de undersøgt gennem en test af deres holdbarhed. Testen går ud på at lade stenene glide ned ad en træslisk og derved observere deres holdbarhed. Hvis tagstenene ikke går i stykker, renses og genbruges de. Genbruget af tagstenene vil sænke projektets CO2-aftrykket betydeligt.

 

Solceller 

I forbindelse med tagrenoveringen bliver der etableret solcelleanlæg på 8 boligblokke. I alt skal der installeres 6.500 m² solceller på vest- og sydvendte tagflader. AI har i dialog med bygherre valgt solcelleløsningen, da der i Glostrup Vestergård er en del beboere hjemme i løbet af dagen, og dette gør, at afdelingen kan aftage den strøm, der produceres, når solen skinner mest. Vi har valgt, at solcellepanelerne skal integreres i tagene og får derfor samme røde farvenuance som de røde teglsten. 

 

AI’s rolle

AI er totalrådgivere på projektet og vi har fokus på at udvikle en langtidsholdbar løsning på totaludskiftningen af taget. AI faciliterer en god proces med myndighedskontakt, beboerdemokrati og udvikling af en visuelt flot solcelleløsning, som leverer strøm til de enkelte boliger, samt afdelingernes fælles forbrug.

Grønne tiltag

Genbrug af teglsten på tagene reducerer CO2-forbruget i projektet

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2025

Bygherre : KAB

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Brandgruppen

AI's rolle : Totalrådgiver