Lensvej – 40 bæredygtige boliger

En organisk bebyggelse
Alle gode bebyggelser består af en helhed af bygninger og landskab – af “det byggede” og “det groede”. Gennem en organisk placering af bygninger, veje og stier har vi skabt et projekt, som er “groet” ud af landskabets kvaliteter og programmets ønsker. En bebyggelse med en overraskende variation i de fælles udearealer. Her er ingen bagsider eller uendelige gentagelser. Her venter et forløb af naturlige rum og udsigter. Her er læ for vinden og solvendte haver og overdækkede terrasser. Her er mulighed for etablering af fælles naturlegeplads, overdækket uderum og aktivitetsplads. Her er en mangfoldighed af spiselige arter. Tilsammen skaber det en bebyggelse, hvor det er attraktivt at være ude for alle aldersgrupper. Det er nemlig forudsætningen for, at beboerne møder hinanden og opbygger et socialt fællesskab. 

Sunde, holdbare materialer
Byggeriet opføres i rene og rå materialer, som patinerer smukt, og som ikke skal vedligeholdes. Alle facader og synlige trækonstruktioner udføres i varmebehandlet træ, som øger holdbarheden. Vinduerne er i træ inderst og aluminium yderst. Inddækninger, tagrender og nedløb udføres ligeledes i aluminium. Der vælges således lavemitterende, ubehandlede byggematerialer og træ, som er FSC-mærket. Der anvendes træ i både konstruktioner, facader og indvendig aptering. De store mængder træ har stor positiv betydning for LCA beregningen. Aluminium har gode holdbare egenskaber og kan genbruges ved udskiftning. 

Biodiversitet og spiselige planter
Beplantningen tager afsæt i et ønske om at skabe en robust biodiversitet af spiselige arter. Planterne blandes så de vokser sammen i organiske krat af buske og træer på en eng af spiselige urter og blomster. Håndteringen af regnvand ses i denne sammenhæng som grundlaget for en frodig vækst. Vandet er forudsætningen for en stor diversitet. Beplantningen i flere lag (urter, buske, små træer, store træer) sikrer landskabet mod udtørring, som det kendes fra skovområder med mange arter. De mange spiselige arter sikrer, at det altid er en oplevelse at gå rundt i landskabet og plukke af bær, frugter og blade. Fraværet af giftige arter sikrer, at det er en positiv oplevelse at smage på naturen for såvel børn som voksne.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2016 - Konkurrence

Bygherre : Civica

Størrelse : 4.080 m²

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : Dansk Boligbyg, Sweco

AI's rolle : Arkitektrådgiver