Martins Gård

Opførelse af 36 nye tagboliger inkl. altaner samt renovering af 144 eksisterende lejligheder inkl. nye lukkede altaner. Arbejdet blev udført med færdige ydervægge eksklusiv facadebeklædning.

Byggesagen var en partneringsopgave mellem AI og MT Højgaard, og økonomien skulle være kendt og låst fast inden byggeriets start. 

Byggeriet blev opført som elementbyggeri i størst mulig omfang med præfabrikerede facadeelementer og tagsektioner, der blev udført på stedet, således et boligafsnit blev færdiggjort på én dag indeholdende 4 lejligheder i hvert boligafsnit.

Efterfølgende blev den indvendige boligindretning udført. 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 1998 - 2001

Bygherre : Boligforeningen 3B

Størrelse : 2.800 m²

Enterpriseform : Partnering

Samarbejdspartnere : MT Højgaard

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver