Mogenstrup Kro – 81 nye boliger

Ideoplæg til opførelse af 81 nye boliger på grunden, hvor nuværende Mogenstrup Kro ligger. Der er arbejdet med optimering af indeklima og miljøbehandling, herunder allergivenlighed, vandgenvinding og social bæredygtighed. Der etableres offentligt tilgængelige naturstier mellem boliger, der fører til Fladsåen. Foruden boliger etableres der en erhvervsdel, hotelværelser, et forsamlingslokale og en køkkenhave for at skabe et dynamisk blandet miljø.

Miljøanalyse og energiberegninger

Der er udført en analysedel, der beskriver energiforbrug, miljøpåvirkning og økonomi. Der er foretaget energiberegninger for de enkelte boliger med opfyldelse af BR 2020 krav for øje. Der er foretaget komplet livscyklusvurdering (LCA), herunder miljøpåvirkning og primær energiforbrug. Dette indebærer gennemgang af alle materialers miljøpåvirkning baseret på specifikke miljøvaredeklarationer. Desuden er der gennemført totaløkonomiske beregninger for hele bebyggelsen (LCC), der inkluderer levetider, anlægsøkonomi og vedligeholdelse. Ovenstående er foretaget med mulig DGNB certificering for øje.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2014 -

Bygherre : HOST

Størrelse : 8.500 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Energirådgivning