Østre Hougvej 48

Markant og identitetsskabende arkitektur har forvandlet kollegium i Middelfart

Nyt rust vækker opsigt
På Østre Hougvej i Middelfart har en totalrenovering af et kollegium skabt positiv opmærksomhed med sit radikale identitetsskifte og sine velindrettede og lyse studieboliger. Renoveringsprojektet er blevet hædret af Middelfart Kommune med ’Årets Arkitekturpris 2018’. Renoveringsprojektet er udført som en helhedsplan støttet af Landsbyggefonden. AI har haft en god og tæt dialog med Landsbyggefonden gennem hele projektet, og alt i alt efterlader projektet en sund og energivenlig bebyggelse, der vil fremstå attraktiv mange år ud i fremtiden.

 

Totalrenovering giver totalforandring
Udfordringen har været at vende en negativ udvikling for et kollegium i dårlig stand, med tomme lejemål og et dårligt ry. Derfor har der i projektet været særligt fokus på at skabe et trygt miljø med gode vækstbetingelser for fællesskabet. Et af renoveringsprojektets stærkeste arkitektoniske greb er bygningens markante og identitetsskabende svalegange i cortenstål. På de nye brede svalegange kan der indrettes altanmiljøer, hvilket både skaber en levende facade og et trygt miljø hvor beboerne kan mødes og opholde sig.

 

Social bæredygtighed
I projektet har der været en klar vision om at omdannelsen skulle rumme mere end blot den fysiske renovering. Derfor er der taget særligt højde for boligernes type af beboer, som er karakteriseret af unge mennesker, der ønsker rum og plads til at dyrke det sociale fællesskab. Beboerne er løbende blevet inddraget aktivt i processen ved beboermøder. I projektet er 8 lejligheder konverteret til tilgængelighed lejligheder, som giver en bred gruppe af unge mulighed for at bo på kollegiet. Kollegiets administration beretter om et velfungerende kollegie, hvor problematikken omkring tomme lejemål, er blevet vendt til en stor efterspørgsel der har givet ventelister.

Grønne tiltag

Social bæredygtighed. Isolering af klimaskærm reducerer energibehov.

Fakta om projektet

Periode : 2015 - 2017

Bygherre : Civica

Størrelse : 1.476 m² / 32 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : OBH Rådg. Ingeniører A/S

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver