Plan C

Bæredygtig renovering – idéer og metoder

Plan C er et OPI projekt med 38 partnere fra den kommunale og almene sektor, den private sektor og forskningsverdenen. Plan C udvikler nye løsninger, der skal være med til at fremme energirigtig renovering med merværdi. Resultaterne af Plan C er kendetegnet ved, at bygherre, producent, rådgiver, entreprenør og forsker samarbejder om udvikling af projektet fra idé til konkret løsning i 1:1. 

Indsatsområder

Der er arbejdet med projekter inden for:

• Beslutningsgrundlag og finansiering
• Byggeprocesser
• Bæredygtig forsyning
• Renovering med merværdi
• Styring, drift og adfærd

Kommunikation og vidensdeling er gennemgående i hele projektet. Samarbejdsformen er baseret på at udvikle innovative løsninger i OPI og blivende strategiske partnerskaber.

Fokus på hele værdikæden 

Plan C’s partnerkreds repræsenterer hele værdikæden af aktører i energirenoveringen og kommer fra forskningsverdenen, den private sektor, den kommunale sektor og den almene sektor. Projektet bidrager til et nyt ’mindset’ i byggeriet, – et ’mindset’, der handler om at tænke i helhedsløsninger.

Plan C har fremmet en renoveringspraksis, der kan skabe værdi for såvel miljøet og brugerne som for samfundsøkonomien. Projektet fokuserer på hele værdikæden lige fra planlægning og finansiering over kompetencesammensætning og fysiske løsninger til drift og adfærd.

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2009 - 2013

Bygherre : Gate 21

Enterpriseform :

Samarbejdspartnere : Albertslund Kommune, Københavns Kommune, Henning Larsen Architects, COWI, NCC, BO-VEST

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver