Brøndby Strand T13 afd. Silergården

Bygningsgennemgang og tilstandsvurdering af 736 boliger

Opgaven består i budgetsat bygningsregistrering og tilstandsvurdering af rækkehuse og lavhuse til brug for udarbejdelse af helhedsplan for Landsbyggefonden – i alt 736 boliger. Opgaven pågår i tæt samarbejde med bygherrerådgiver SBS.

AI har til opgaven kontraheret med underrådgivere omkring betonanalyse, TV-inspektion af kloaksystem, rørundersøgelser og termografering. Opgaven indeholder budgettering af udbedrings- og forbedringsarbejder, beskrivelse af projektet – herunder beskrivelse af udfordringer og løsninger samt energi og bæredygtighed.

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2016 - 2017

Bygherre : afd. Silergården, Bo-Vest, T13, Tranemosegård

Størrelse : ca. 250.000 m²

Samarbejdspartnere : SBS, Force Technology, Kurt Andersen Termografi

AI's rolle : Driftrådgivning, Totalrådgiver