Skibhus Skovkant

22 præfabrikerede lavenergiboliger ved Skibhusskoven i udkanten af Odense

Lavenergiboliger
AI Arkitekter & Ingeniører har for Boligforeningen Højstrup været totalrådgiver i forbindelse med opførelse af 22 familieboliger, Skibhus Skovkant. Ejendommene er ca. 100 m² i bruttoareal,. Byggeriet fordeler sig i 2 boligblokke og udføres i2 etager med 3-4 værelser. Projektet har vægtet at skabe lyse og fleksible boliger

Præfabrikerede elementer
Projektet er baseret på rumstore, fabriksproducerede byggeelementer. Resultatet er således præfabrikerede lavenergiboliger med et lavt energiforbrug (energiklasse 2015). De præfabrikerede elementer har medvirket til en kort byggeperiode, som samtidig sikrer en høj kvalitet i udførelsen.

Bæredygtige tiltag
Energiforbruget i boligerne er reduceret mest muligt med brug af passive tiltag. De kompakte højisolerede rækkehuse er nord-syd orienterede, har 3-lagslavenergivinduer og boligventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding. Boligerne er tilsluttet fjernvarme, og med en almindelig fjernvarmeløsning sikres en robust, brugervenlig og bæredygtig opvarmning. Denne kombination gør, at der opnås boliger med et ekstremt lavt energiforbrug og høj komfort. Alt regnvand ledes via åbne render til fremtidigt å-løb og boligerne udføres med bæredygtighed for øje, i materialevalg og løsninger.

Grønne tiltag

Gennem passive tiltag reduceres energiforbruget til lavenergiboligerne.

Fakta om projektet

Periode : 2010 - 2012

Bygherre : Boligforeningen Højstrup

Størrelse : 2.200 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver