Specialboliger i Ørestad

Nybyggede almene boliger til borgere med multihandicap og sindslidelse

Specialboliger i bybilledet
Der er en lang tradition for, at specialboliger bliver opført som lavbyggeri på et stort areal i udkanten af byen. Men med de nyopførte etagebyggerier i Arenakvarteret i Ørestad Syd har vi skabt specialboliger til den tætbefolkede by. De to nye nabobebyggelser er indadtil designet til bor­gere med fysiske handicap og sindslidelse, men udadtil er de nøje tilpasset deres bymæssige kontekst, og arkitekturen røber ikke, at det er et bygget for almene midler, eller at der er tale om specialboliger.

 

To bygninger med hver sit program
Den ene bygning på 7 etager huser 60 specialboliger til bor­gere med multihandicap. I stueetagen er der fællesfaciliteter som fysioterapi, aktivitetsrum, produktionskøkken og admi­nistration og på de resterende etager er der plejeboliger med loftslifte. På hver boligetage er der fællesareal med køkken, opholdsrum og udgang til altan på 37 m². Den anden bygning på 9 etager huser 50 boliger til borgere med sindslidelse, og her er der fællesarealer i de to nederste etager. Boligerne i begge byggerier nyder godt af store vindu­espartier, som giver et godt dagslys og en god udsigt.

 

Inddragelse af de kommende beboere, pårørende samt personale
Der har været høj grad af brugerinddragelse i projektet. Ansatte, pårørende og myndigheder har været inddraget for at sikre det rette design til beboernes særlige behov. Kommende ansatte har bidraget med ønsker omkring personaleforhold. Der har været fokus på at mindske fysisk og psykisk belastning og på at skabe hjemlige rammer, der øger trygheden og reducerer potentialet for konflikter.

 

Gedigent materialevalg og fokus på energibesparelser
Facaderne er i tegl, og altaner og karnapper til­føjer et let grafisk lag til den robuste facade.

Materialevalget er gedigent, og ud over tegl er der valgt træ-/alu-vinduer, betontrapper samt massive træ- og gummigulve. Materialer som kan tåle et hårdt slid, og som patinerer smukt.

Byggeriet er designet til at spare på ressourceforbruget. Der er brugt vandbesparende installationer, og byggeriet over­holder lavenergiklasse 2015 ved hjælp af højisolerede faca­der, energioptimerende installationer og et solcelleanlæg på taget. Kælderen er sikret mod skybrud, og det lokale regn­vand ledes ud i den nærliggende kanal.

 

Grønne tiltag

Lavenergiklasse 2015. Højisolerede facader og energioptimerende installationer.

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2018

Bygherre : KAB

Størrelse : 16.0000 m²

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver