Støberigade

Den første af sin slags – ny boligkarré på Teglholmen udviklet i tæt samarbejde mellem en privat bygherre og en almen boligorganisation

Almene beboere dør om dør med beboere, der lejer deres bolig privat
På Støberigade på attraktive Teglholmen i Københavns Sydhavn er der opført en ny boligkarré med blandede boformer, hvilket er den første af sin slags i København. Byggeriet består af i alt 141 boliger – og tæt på halvdelen bliver udlejet af en privat investor, mens den resterende del bliver udlejet gennem boligorganisationen 3B.

”Projektet på Teglholmen er den vision, jeg har for hele København. Nemlig den blandede by, hvor vi kan bo sammen og lære hinanden at kende på tværs af sociale lag. Det er sådan, København skal være” Overborgmester Frank Jensen ved rejsegildet 27. august 2018.

 

Social bæredygtighed
Boligerne i Støberigade spænder bredt fra små 1-værelses ungdomsboliger på 39 m² til store 4-værelses boliger på 115 m² og byhuse i to etager på 115 m². Alle boliger har enten altan, fransk altan eller terrasse. Med den store variation i lejlighedernes størrelse og med blandingen af boformer er der skabt et godt grundlag for social bæredygtighed i karréen.

 

Variation i skala og facade
Udefra er det ikke tydeligt, hvilke opgange, der leder til de almene boliger, og hvilke, der leder til de privatlejede boliger. Karréen er alle steder opdelt i mindre enheder ved tilbagetrækning af altaner, skift i facadetegl og variation i skala. På denne måde nedbrydes karréens store skala til individuelle byhuse, mens tegl og fuger alle steder er afstemt, så de til sammen giver karréen et harmonisk helhedsindtryk. Det fælles gårdrum er placeret oven på en P-kælder, og her er fælles gårdhave med legeplads, have og græsplæne samt cykelparkering og affaldsskure.

 

Brugerinddragelse
I forbindelse med designet af boligerne i Støberigade havde KPC og 3B et ønske om at det udefra ikke skulle være tydeligt, hvilke opgange, der leder til de almene boliger, og hvilke, der leder til de privatlejede boliger. AI har derfor netop arbejdet med at skabe en boligkarré, hvor det almene og private fungerer i et ligeværdigt forhold.

Grønne tiltag

Solceller på taget og et lavt energiforbrug medfører reducerede udledninger i den daglige brug

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2019

Bygherre : Boligforeningen 3B / KPC

Størrelse : 11.240 m²

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : Aarstiderne Arkitekter

AI's rolle : Totalrådgiver