Torpgården

Facaderenovering af almen boligafdeling i Herfølge

Renovering af rækkehuse
Boligafdelingen Torpgården er et sundt 1970’er byggeri med betonkerne og lette facadeelementer. Boligafdelingen er beliggende i Herfølge lige uden for Køge. Afdelingen består af 178 rækkehuse af varierende størrelse i 1 og 2 plan, alle med udhuse.
En gennemgribende renovering af Torpgården omfatter vindues– og tagudskiftning, facaderenovering, efterisolering og optimering af udearealer. Renoveringen af Torpgården betyder, at beboerne kan se frem til en energioptimeret bolig med et væsentligt bedre indeklima samt en besparelse på varmeregningen og på driftsomkostningerne.

Tagudskiftning og udvendige forbedringer
Taget har været i dårlig stand og er skiftet fra hullet undertag i banevare (monarfol) til fast undertag med to-lags tagpap og med nye røde tegl. Der udføres nye tagrender og nedløb. Derudover udskiftes træfacaderne, vinduer og flisebelægning. I forbindelse med etablering af den nye flisebelægning og den generelle optimering af udearealer, installeres der tryghedsbelysning, som skal hjælpe til at skabe en tryg og hyggelig atmosfære for Torpgårdens beboere.

Aktiv brugerinddragelse
Under hele projektet har AI aktiv inddraget af Torpgårdens beboere og haft en tæt dialog med byggeudvalget. Undervejs i projektafklaringen blev der truffet en beslutning om at få lavet en prøvebolig, så beboerne kunne se designforslaget til deres nye bolig i en 1:1 udgave. Denne inddragelse har sikret et godt og givende samarbejde med beboerne.

AI’s rolle
AI Arkitekter & Ingeniører er totalrådgiver på projektet og varetager alle opgaver fra den første tilstandsvurdering til 1 års-gennemgang. AI sørger desuden for at projektet udføres inden for den økonomiske ramme gennem hele projekteringen. Både under projektering og udførelse har vi haft tæt koordinering med DAB og den lokale drift, da to driftsbygninger er blevet opført i afdelingen parallelt med facaderenoveringen. Vi har udført tilstandsrapport og fået udarbejdet miljøanalyse (forundersøgelser). Vi har under udførelsesprojektet haft et godt og konstruktivt samarbejde med entreprenøren.

Grønne tiltag

Bæredygtige, efterisolerede facader og nye energibesparende vinduer.

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2024

Bygherre : DAB

Størrelse : 178 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Skanding

AI's rolle : Totalrådgiver