Værebro Park

Fra stor boligafdeling til grønt bykvarter i Bagsværd

Værebro Bykvarter og Park
Værebro Park skal renoveres, og der sammensættes lige nu en helhedsplan, der skal fremtidssikre afdelingen. Boligkvaliteten i de 1.345 boliger skal hæves, byggeriet skal energieffektiviseres, infrastrukturen i afdelingen skal forbedres, og butikker samt kommunale arbejdspladser skal skabe liv og tryghed.

 

Beboerne bliver hørt og har stor medindflydelse
Beboerne i Værebro Park er inviteret med i arbejdet med helhedsplanen. Der indsamles input gennem spørgeskemaer, workshops, informationsmøder, studieture, udstillinger mm. Afdelingens byggevalg følger arbejdet tæt og træffer afgørende valg i den tidlige designfase.

 

Renoveringsbehov
Hele projektet udspringer af et renoveringsbehov. Betonbyggeriet fra slut 1960’erne slår revner, og der er udfordringer med træk og indeklima. Landsbyggefonden har på baggrund af en omfattende tilstandsrapport tilkendegivet, at de ønsker at støtte en helhedsplan, der også omfatter etablering af nye boligtyper samt opgradering af fællesfaciliteter og Værebros mange grønne udearealer.

Grønne tiltag

Arbejdsgruppe blandt beboere sætter bæredygtige mål for helhedsplanen!

Fakta om projektet

Periode : 2018 - 2027

Bygherre : DAB

Størrelse : 99.376 m² / 1.345 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : BOGL

AI's rolle : Totalrådgiver