Vedligeholdelsesplanlægning – Årlig opfølgning

På baggrund af kvalitetssikringsreformen og ændrede regnskabsregler udføres årlige tilstandsvurderinger og ajourføring af driftsplaner for en række boligselskaber, boligforeninger og andelsboligforeninger.

Årlig opfølgning af vedligeholdsplanlægning indbefatter bl.a.: 

• Fysisk gennemgang alle afdelinger (tilstandsvurdering)

• Tilstandsvurdering af klimaskærm, indvendige overflader, udearealer og anlæg 

• Vurdering og registrering af udførte arbejder

• Interview af administration (økonomi)

• Interview af afdelinger herunder eksempelvis afdelingsbestyrelser, viceværter, inspektører, driftschefer mv. med henblik på erfaringsudveksling og planlægning af fremtidig vedligehold. (vedligeholdsplanlægning)

• Bearbejdning og ajourføring vedligeholdsplaner og tilstandsvurdering

• Afstemning afdelingsøkonomi og indtastning i eget eller kundens IT-system

• Rapportering i papirform, digital aflevering og indrapportering i form af indtastning hos kunde via web-opkobling

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 1988 - 2014 - pågår

Bygherre : Boligforeningen Enggaarden, Boligforeningen Fredensbo, Boligforeningen Neptun, Boligforeningen Nordlys, BoligHjørring, Boligselskabet Østvendsyssel, PM Mejeriet, Sjørring Boligforening

Størrelse : 195.000 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Driftrådgivning