Botilbuddet Robert Jacobsens Vej

Skræddersyede almene boliger til borgere med sindslidelse

Specialboliger i bybilledet
Der er en lang tradition for, at specialboliger bliver opført som lavbyggeri på et stort areal i udkanten af byen, men med Botilbuddet Robert Jacobsens Vej i Arenakvarteret i Ørestad Syd har vi skabt specialboliger til den tætbefolkede by.

 

Samarbejde med væsentlige interessenter
Under projektering såvel som udførelse, spillede AI en væsentlig rolle i at samle og koordinere dialogen med projektets parter og interessenter. Således havde en løbende dialog med By & Havn, Københavns Kommune og relevante forsyningsselskaber omkring de krav og forventninger til byggeriet som skulle honoréres. I de indledende faser blev input fra idéoplægget eksempelvis indarbejdet i områdets lokalplan for den nye bydel, der blev anlagt på bar mark.

 

Den blandende by er for alle
Byggeriet er placeret i første række til kanalgaden, der er udsigt til Amager Fælled fra de øverste etager, og byggeriets arkitektur røber ikke, at det er et bygget for almene midler eller at der er tale om specialboliger. Byggeriet understøtter således visionen om den blandede by, hvor der også gives plads til de mindre ressourcestærke borgere, samtidig med at der er et fast fokus på at reducere byggeriets driftsmæssige klimaaftryk.

 

Brugerinddragelse
Der har indgået en længere brugerinddragelse i projektet, hvor ansatte, forældre til de sindslidende og myndigheder har været inddraget, for at håndtere beboernes særlige handicap og behov. Derfor er blandt andet de ansatte inddraget aktivt, for at sikre de bedste forhold for både beboere og ansatte. Fokus har været på at skabe hjemlige rammer, der øger trygheden og reducerer potentialet for konflikter.

 

Tryghed og hjemlighed
Der er i alt 50 lyse og rummelige boliger. Boligerne rummer det basale; to rum, eget køkken og badeværelse samt en stor individuel altan. De er præget af store vinduespartier, som giver et godt dagslys og en god udsigt. Trapper, gange og elevatorer er udformet, så der altid er overblik. Dette for at imødegå konflikter og skabe tryghed for både beboere og personale.

 

Fællesfaciliteter i 2 etager
Stueetagen og første etage rummer højloftede fællesrum, kontorfaciliteter og produktionskøkken. En café i stueplan er åben for alle og bliver blandt andet brugt til at invitere beboere i bydelen på besøg.

 

Robust materialevalg
Materialevalget er robust med teglfacader, træ-/aluvinduer, betontrapper, massive træ- og gummigulve.  Byggeriet er designet til at spare på ressourceforbruget. Der er brugt vandbesparende installationer, og byggeriet overholder lavenergiklasse 2015 ved hjælp af højisolerede facader, energioptimerede installationer og et solcelleanlæg på taget. Kælderen er sikret mod skybrud, og det lokale regnvand ledes ud i den nærliggende kanal.

Vi deltog som rådgiver gennem hele udførelsesfasen med tilsyn og byggeledelse, herunder risiko-, tids- og økonomistyring, herunder dialog med Landsbyggefonden omkring godkendelse af skema C-ansøgning.

Grønne tiltag

Byggeriet er projekteret til at overholde lavenergiklasse A2015 og har solcelleanlæg på taget

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2018

Bygherre : Boligselskabet AKB v. KAB

Størrelse : 5.000 m² / 50 boliger

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : BOGL Bang & Linnet Landskab ApS, Specialkonsulent i Velfærdsteknologi Inger Kirk Jordansen

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Driftrådgivning, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver