Malmøgade

Bevaringsværdig ejendom

På ejendommen er udført facaderenovering, gårdsanering, gårdrenovering m.m.

Facaderenoveringen omhandlede facadeafrensning, snedkergennemgang samt maling og vinduesrenovering af gamle trævinduer på i alt 12 større boliger.

Byggearbejderne er gennemført med respekt for den bevaringsværdige ejendom. 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2007 -

Bygherre : Ejerforeningen

Størrelse : 2.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver