Njal Tagudbedringer

AB Njal er en andelsboligforening med 27 opgange og ca. 300 lejligheder. Ejendommen fik lavet tagboliger og nyt tag i 2008.

Ved 5 års gennemgangen viste der sig mange byggetekniske fejl i udførelsen. AI har udført en supplerende gennemgang af samtlige tagboliger og udfærdiget udbudsmateriale på udbedring af alle manglerne.

Der er i udbuddet lagt stor vægt på muligheden for, at arbejdet kan udføres arbejdsmiljømæssigt korrekt.

I hovedtræk består arbejdet i en ændring af udførelsen af dampspærren, som kun kan udføres udefra pga. manglende pladsforhold i skunke. Derudover brandsikring af lejlighedsskel, skunkvægge og ændring af udluftningsforhold. Pga. arbejdets kompleksitet skal taget åbnes udefra, hvilket kræver både stillads og en fuld overdækning af ejendommen for at undgå vandskader.

Da arbejderne skal foregå inde i alle taglejligheder, er der fuldt fokus på beboerorientering, hvor vi håndterer hver eneste beboer, som en selvstændig bygherre. Der afholdes informationsmøder hver måned med et ”åbent hus” tidspunkt, hvor alle beboere har mulighed for at komme med alle deres spørgsmål til både rådgiver og entreprenør. Desuden opstilles informationstavle, hvor tidsplanen er ophængt, så alle kan følge med i byggesagens forløb.

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2015

Bygherre : AB Njal

Størrelse : 4.000 m² tagareal

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver