Albertslund Rådhus – fra 2005-2015

Rådhuset er af flere omgange blevet renoveret med henblik på modernisering, energieffektivitet og arkitektoniske løft.

Hovedindgang med søudsigt, byrådssal og borgerservice
Albertslund Rådhus har fået en ny hovedindgang, så man ved ankomsten til rådhuset får udsigt over Rådhussøen. Den eksisterende kajkant er flyttet ud over vandet udført ved en udkraget kajkonstruktion.

 

Da byrådssalen på Albertslund Rådhus fra midt halvfjerdserne stod for en gennemgribende renovering, ønskede man at bevare de meget tidstypiske elementer – den amfiteatralske opbygning, materialevalg som ru træ, insitustøbt beton og farvevalg med orange som kontrast. Samtidig skulle sal og inventar føres op til nutidig standard med interaktiv tavle og al moderne teknik integreret i det nye runde byrådsbord. Modernisering af byrådssalen var en del af en større renovering af vandrehallen langs Rådhussøen, der omfattede udskiftning af nedslidte bygningsdele og tekniske installationer samt energioptimering i forhallen med Borgerservice, byrådssal, kantine, bryllupssal og vagtlokaler. Borgerservice er omorganiseret så de sparsomme arealer udnyttes bedre. Bagkontoret har fået et roligere arbejdsmiljø, og forkontoret er mere åbent og overskueligt for borgeren.

 

Bedre indeklima, lavere energiforbrug og arkitektonisk løft
I forbindelse med renovering og modernisering af Albertslund Rådhus har AI Arkitekter & Ingeniører udviklet et nyt vinduesparti, der løser lys, luft og solafskærmning på en energieffektiv og naturlig måde. Det har skabt et bedre indeklima, et lavere energiforbrug og et arkitektonisk løft til facaden. Energitiltaget sender et klart signal til resten af kommunen om, at rådhuset prioriterer de bæredygtige løsninger kombineret med arkitektonisk kvalitet.

 

Solceller
I 2014 påbegyndte AI etablering af et solcelleanlæg på taget af rådhuset. For at sikre optimale forhold for solcelleanlægget totalrenoveres tagfladen. Bygherrens investering giver en reducering i det årlige varmeforbrug samt det årlige el-forbrug fra ledningsnettet, og samtidig er afvandingsforholdene fra tagfladerne sikret.

Grønne tiltag

Energieffektivt nyt vinduesparti. I 2014 fik taget et solcelleanlæg og en reduktion i elforbruget

Fakta om projektet

Periode : 2005 - 2015

Bygherre : Albertslund Kommune

Størrelse : 7.700 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver