ATP til DGNB-Guld

AI Arkitekter & Ingeniører og BGB A/S står for at udvide ATPs domicil. AI forestår bæredygtighedsledelsen på projektet.

Fem nye pavilloner i træ til ATP Campus
Med udvidelsen af ATP’s Campus på Kongens Vænge i Hillerød, følger en ambition om at skabe et signaturbyggeri, der udstråler ATP’s faglige, strategiske og bæredygtige visioner. Projektet gennemføres med en høj grad af bæredygtighed, og der sigtes derfor mod at opnå en DGNB-Guld-certificering. I projektet agerer AI DGNB-auditor og har altså bæredygtighedsledelsen gennem processen. AI fungerer som underrådgiver til totalentreprenør.

DGNB i projekteringsfasen
Gennem hele projektet har AI fokus på valg af materialer, lige fra den bærende konstruktion til facaderne. Der er tænkt bæredygtige tiltag ind fra begyndelsen af projektet, og der vil løbende blive projekteret med løsninger, der sikrer bæredygtigheden både i forbindelse med opførelsen, men også gennem bygningens levetid. Projektet er baseret på en høj anvendelse af træ i de indvendige bærende konstruktionsdele samt i facaden for at reducere byggeriets klimaaftryk. De eksisterende belægninger skal desuden genbruges til nye stier, bænke og belægningsflader. Arbejdsprocessen har krævet tæt dialog med bygherre og projekteringsleder, for at sikre, at bygherres ønsker og krav indarbejdes i certificeringen.

Som en del af processen har vi løbende sikret os, at bæredygtighedsstiltagene indarbejdes i projekteringen og arbejdsbeskrivelserne, så der sikres en udførelsesproces med lige så høj fokus på bæredygtighed som i de tidlige faser. Vi har udarbejdet og LCC-beregninger for at sikre en god totaløkonomi ved et lavt vedligehold, men også ved at anvende et optimeret energikoncept, hvor passive designstrategier benyttes til at reducere energiforbruget.

Bæredygtighedsplan
For at skabe en god og effektiv proces, har AI afholdt møder med samtlige fagområder, så alle har haft kendskab til, hvilke krav der er til DGNB og hvilken dokumentation, der skal afleveres for, at det kan blive certificeret. I den forbindelse har vi udarbejdet en bæredygtighedsplan, bestående af en DGNB-matrice. Matricen har skabt rammerne for, hvordan vi certificerer og laver beskrivelser til andre krav samt ønsker, bygherre har. Ansvarsfordelingsskemaet indebærer desuden beskrivelse af arbejdsområder for alle bæredygtighedstiltag, så alle parter har haft overblik over krav, deres ansvarsområder og under hvilke faser de har været aktuelle. Matricen og ansvarsfordelingsskemaet har med andre ord fungeret som værktøjer, der har sikret, at det ønskede niveau kommer i mål.

Samarbejdet med entreprenør
Som rådgiver har vi haft stort fokus på at skabe et godt samarbejde med totalentreprenør BGB, for at skabe bæredygtige processer og løsninger. Det gode samarbejde kommer til udtryk i udførelsen, hvor der er fokus på at få indarbejdet bæredygtige tiltag, der skal sikre høj kvalitet af materialer, f.eks. planer for fugtsikring, krav til brug af certificeret træ og materialer, der skaber et sundt indeklima. Som DGNB-auditor assisterer AI desuden totalentreprenør med deres udførelseskrav, og vi står for at de korrekte kvalitetskontroller indarbejdes i udførelsesfasen.

Grønne tiltag

DGNB-certificeret byggeri med konstruktioner i træ

Fakta om projektet

Periode : 2022 - 2025

Bygherre : ATP Ejendomme A/S

Størrelse : 2.500 m2 nybyg og 4.000 m2 transformation

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : BGB

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Bæredygtighedskonsulent, Ingeniørrådgiver