Baron Boltens Gård

Baron Boltens Gård i Gothersgade 8 i København er opført i 1771 og er i dag fredet. AI har udført tilstandsvurdering af eksisterende bindingsværksfacader og fundamenter, hvor der er konstateret sætningsskader. AI har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen udarbejdet handlingsplan for renovering af sætningsskader på fundament og bindingsværksfacader.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2015

Bygherre : K/S Boltens Gård

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver