Danske Banks hovedsæde, LEED Guld-certificering

Amerikansk certificering til Danske Bank
I 2023 flytter Danske Bank fra Holmens Kanal til deres nye hovedsæde på Postgrunden i København. Det nye byggeri skal certificeres inden for den amerikanske certificeringsordning LEED, og det forventes, at bygning opnår en guld-certificering. AI Arkitekter & Ingeniører er hyret ind som bæredygtighedskonsulenter for Per Aarsleff A/S.

 

Bæredygtigt fokus på byggepladsen
Som bæredygtighedskonsulent under udførelse rådgiver AI om, hvilke krav certificeringsordningen stiller til byggepladsen og til byggepladsprocessen. Vi har f.eks. assisteret med at specificere byggepladskrav, såsom affaldshåndtering og affaldsreducering, minimering af støv, støj og miljøpåvirkning. Herudover har vi skabt faste procedurer omkring indsendelse af dokumentationen til certificeringen samt ført kontrol med dokumentationen – er der f.eks. indsendt de rette EPD’er og leveret byggepladsinspektioner i korrekt format.

 

Rigtige materialer med ærligt udtryk
Der er i LEED-certificeringsordningen bl.a. fokus på det gode indeklima, hvilket hjælpes på vej af et bevidst materialevalg. Det er blandt andet vigtigt, at der vælges materialer med så lav afgasning som muligt, og derfor har AI hjulpet Per Aarsleff med at screene alle relevante materialer i projektet for deres afgasningsniveau. De screenes for kemiindhold, og vi følger op på, om materialerne overholder kravene til certificeringen.

 

Det nye hovedsæde
Det nye domicil vil komme til at bestå af to bygninger med hhv. 5 og 9 etager. I alt vil der være et areal på 113.000 m², hvoraf 73.000 m² er til kontorer og 40.000 m² er til plint og kælder. Hovedsædet bliver beklædt med røde teglsten, og bygningen falder derfor naturligt ind i området bag hovedbanen, hvor de klassiske, murede karréer netop er karakteristiske for området.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2015 - 2023

Bygherre : Danica Pension

Størrelse : 69.830 m²

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : Per Aarsleff A/S, COWI A/S,

AI's rolle : Bæredygtighedskonsulent