FH-huset

Ombygning af bæredygtigt og prisvindende kontorhus designet af AI Arkitekter & Ingeniører tilbage i 2002.

Et optimeret hus med adgang til grønt uderum
FH har med denne ombygning i fagentreprise fået optimeret deres domicil, der nu er tilpasset antallet af medarbejdere og nutidens arbejdsformer. En ny tagterrasse sikrer medarbejderne adgang til et grønt uderum med en smuk udsigt over havnen, og et nyt trappetårn er anlagt på en sådan måde, at det, udover at give adgang til tagterrassen, også sikrer et bedre bevægelsesflow igennem bygningen. Visuelt lægger trappetårnet sig tæt op ad den eksisterende bygning, og bryder således ikke med husets minimalistiske formsprog.

 

Nye behov kræver nye løsninger
AI Arkitekter og Ingeniører har indgående kendskab til kontorbygningen, da vi som totalrådgiver har udviklet, designet og bygget den tilbage i 2002. Dengang med LO som bygherre. Siden er LO blevet til FH, og organisationen har fået nye behov. Flere mennesker kræver flere kontorpladser, og ændrede mødeaktiviteter kræver nye møderum. Hertil kommer et ønske om at kunne tilbyde medarbejdere et rekreativt uderum.

 

Flere kvadratmeter ude og inde
Arealudvidelsen er sikret ved indskydelse af helt nye dæk flere steder i bygningen. For at optimere pladsen yderligere har vi samlet alle mødefaciliteter på 5. sal og konverteret møderum på førstesalen til storrumskontorer. I forbindelse med ombygningsarbejderne er varmesystem, køleanlæg og el-installationer tilpasset de nye forhold.

 

Hensynsfuld byggeledelse
Da arbejdet er foregået mens bygningen har været i normal brug, har vores byggeledelse haft stort fokus på at minimere generne for de ansatte. Dette er dels foregået gennem ugentligt statusmøder, hvor brugere, rådgiver og entreprenør har drøftet kommende arbejder og planlagt dem, så især støjende arbejde er udført, når det har haft mindst indvirkning på husets øvrige aktiviteter, og dels ved at vi forud for byggearbejder i de forskellige områder af bygningen har opsat lyd- og støvtætte vægge mellem byggeplads og kontorområder. Samtidig er adgangs- og flugtveje blevet tilpasset, så generne for brugerne blev så små som muligt. De tekniske anlæg – belysning, varme og ventilation – er løbende blevet tilpasset den aktuelle status på byggeriet, så et godt indeklima blev opretholdt. Bygherre har udtrykt stor tilfredshed med vores ageren og fremgangsmåde, der har muliggjort, at bygningen har været i drift gennem hele byggeperioden.

Grønne tiltag

Optimering af allerede bæredygtigt byggeri, samt tilføjelse af grønt uderum

Fakta om projektet

Periode : 2018 - 2023

Bygherre : Fagbevægelsernes Hovedorganisation

Størrelse : Udvidelse (380 m2) + tagterrasse (300 m2) + trappetårn

Enterpriseform : Fagentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver, Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver