Folketinget – renovering af tagkonstruktion

Folketingets bygning på Christians Brygge 6, 3. sal havde store problemer med trækgener især om vinteren ved østenvind. AI blev kontaktet af specialkonsulent i Folketingets økonomiafdeling med ønske om udarbejdelse af projekteringsmateriale til udbud. Herefter skulle AI føre tilsyn med renoveringen af tagkonstruktionen. Projektet blev udbudt, og tømrermester Bjarne Eichen & Søn vandt opgaven. Renoveringen blev startet op den 15. juni 2013.

Tagsten blev demonteret og opmagasineret, hvorefter undertag, isolering, dampspærre og gamle skillevægge i skunk blev nedrevet og bortskaffet. Ny forskalling med tæt intelligent dampspærre og 200 mm mineraluld blev udlagt med forskudte samlinger og placeret i konstruktionen. Alle gamle varmerør blev gennemgået for utætheder og fik påmonteret nye højisolerende rørskåle. Nyt undertag bestående af rupløjet brædder med tagpap blev lagt ud, hvorefter eksisterende teglsten blev genmonteret. I samme forbindelse blev kviste, gesimsliste og tagrender udbedret med nye lodninger, ekspansionsstykker og maling.

Renoveringen blev udført i samarbejde med Teknologisk Institut og Betapack. Betapack er producent af intelligente dampspærrer.  

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2012 - 2015

Bygherre : Folketinget

Størrelse : 30.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Betapack, Teknologisk institut

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Driftrådgivning