Israels Plads, Torvehallerne

Torvehallerne på Israels Plads i hjertet af København er et kulturelt samlingspunkt med noget for enhver smag i alle aldre.

Mad-mekka og kulturelt samlingspunkt
Torvehallerne på Israels Plads i hjertet af København bliver kaldt et “super marked” og et ”madmekka” og er i dag mødested for folk fra land og by, et kulturelt samlingspunkt med noget for enhver smag i alle aldre.

Butikkerne fungerer som små, afgrænsede rum, hvor hver delikatesse og specialitet præsenteres i en selvorganiseret ramme, som tillader hvert brand at træde selvstændigt frem. Torvehallerne taler til gæsternes sanser – både visuelt, æstetisk og funktionelt, og der er en naturlig bevægelsesåre mellem inde og uderum, som sikrer et konstant liv og flow hele året rundt.

Ingeniørdesign
Torvehallerne består af 2 længeformede bygninger, hvoraf den ene har fuld kælder. Hallerne er placeret på den del af Israels Plads, der ligger tættest på Frederiksborggade. Undergrunden har nødvendiggjort omfattende pælefundering. Dette, kombineret med Metroens passage ved Frederiksborggade, har gjort funderingsarbejdet til en stor udfordring.

Konstruktion og funktion
Hallerne er opført som stålkonstruktioner, idet 10 indvendige “paraplystålsøjler” i hver hal, sammen med facaderne, bærer tagene. Alt stål er præfabrikeret på fabrik og herefter fragtet til byggepladsen og samlet her.

Torvehallerne er tilsluttet fjernvarme og er moderat opvarmede, hvilket sker med en kombination af varmeventilatorer og varmlufttæpper. Ventilation af hallerne sker hovedsageligt naturligt via motoriserede åbninger i rytterlys kombineret med vinduesåbninger og hejseporte i facader. Rytterlys og hejseporte indgår ligeledes i brandsikring af bygningerne. I kælderen er indrettet depotrum, kølerum og omklædningsfaciliteter. Endvidere findes teknikrum for el, varme, køl og ventilation.

Bæredygtige tiltat
Fra hallernes tage opsamles regnvand til brug for vanding og toiletskyl. Øvrigt regnvand og spildevand ledes til offentlig kloak.

Til håndtering af affald er lavet et underjordisk “elevatorkomprimeringssystem” via indkast i terræn.

Grønne tiltag

Regnvand opsamles til vanding og toiletskyl

Fakta om projektet

Periode : 2009 - 2011

Bygherre : Jeudan A/S

Størrelse : Bygning 3.600 m² - Plads 6.700 m²

Enterpriseform : Storentreprise

Samarbejdspartnere : Arkitekturværkstedet ApS v. Hans Peter Hagens

AI's rolle : Energirådgivning, Ingeniørrådgiver