Kontormiljøer for By & Havn

Indretning af attraktive arbejdspladser i havnebebyggelser – udført under rammeaftale med By & Havn

Nye kontormiljøer i autentisk havnemiljø

By & Havn får løbende opdateret havnens pakhuse, administrationsbygninger og værksteder i Københavns Havn, og her indrettes bl.a. kontormiljøer, der bliver til attraktive arbejdspladser i et autentisk miljø. Det skaber byliv på havnefronten.

 

Opgaver under rammeaftale

AI Arkitekter & Ingeniører har som en del af en rammeaftale med By og Havn gennem en årrække været med til at indrette diverse havnebyggerier til attraktive kontorlejemål. Vi har varetaget opgaverne som totalrådgiver, og det har været vores ansvar at designe nye løsninger, der understøtter det unikke og autentiske miljø, der findes i havnens bygninger.

 

Advokatkontorer, showrooms og iværksætteri

Opgaverne har talt mange forskelligartede opgaver. Som eksempler kan nævnes renovering af Indiakaj 12 ved Langelinie, hvor der er indrettet lyse og lydtætte advokatkontorer, renovering af By og Havns egen driftsafdeling i den fredede bygning Toldboden, renovering af et pakhus på Sundmolen i Nordhavn, hvor der er indrettet et åbent kontorlandskab til it-startupvirksomheder og nyindretning af kontor og showroom i et andet pakhus i Nordhavn.

Grønne tiltag

Ombygninger betyder, at flere personer bruger bygningerne, og dermed optimerer vi byens plads

Fakta om projektet

Periode : 2016 - 2018

Bygherre : By & Havn

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver