Langeliniekaj – Masterplan

Den karakteristiske Langeliniebygning, nærmere betegnet som `Langelinieskuret` er tegnet i 1894 af arkitekt Vilhelm Dahlerup og H.C.V. Møller.

Bygningskomplekset blev opført fra 1891 til 1894 for anvendelse som magasinbygning i Københavns daværende Frihavn. Bygningskomplekset blev fredet i 1993.

`Langelinieskuret´ er indvendigt 250 m langt, opført i granitsten, opbygget på stålbårne monierhvælvinger med en 2,5 m høj kælder og 3,5 m høj stueetage.

Efter en gennemgribende istandsættelse i 1990´erne blev `skurets´ stueetage inddelt i flere mindre lejemål for anvendelse til butikker, cafeer m.v., mens kælderen blev indrettet med depotrum, offentlige toiletter m.v.

AI er nu for ejerne af `Langelinieskuret´ i gang med at udarbejde en masterplan for fremtidig anvendelse af hele komplekset i samarbejde med Kulturstyrelsen og Københavns Kommune.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2014

Bygherre : EjendomsInvest

Størrelse : 7000 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver