LIDL Danmark

Dispositionsforslag fra mange vinkler

Gennem de seneste år har AI forestået talrige dispositionsforslag for LIDL Danmark.
Processen har kort fortalt været, at AI på foranledning har foretaget analyser af hvilken butiksstørrelse, der kunne etableres på en given grund. Derefter er der blevet udarbejdet skitseforslag samt foretaget kontakt og dialog med lokale myndigheder. Den endelige detailprojektering samt byggeledelse har LIDL selv stået for.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2005 - 2009

Bygherre : LIDL Danmark

Enterpriseform :

AI's rolle :