Restaurering af Moltkes Palæ

Restaurering af fredet historisk palæ med faciliteter til konferencer, fester og middage

Tagudskiftning efter alle håndværksmæssige forskrifter
Taget på en af Frederiksstadens ældste og smukkeste palæer er blevet skiftet, og arbejdet i det fredede palæ fra 1702 er sket efter alle håndværksmæssige forskrifter. Taget har samtidig fået tilført nye kviste, og ud over tagarbejdet er VVS- og ventilation skiftet.

 

Fredningsarkitekter og ingeniører i tæt samarbejde
Tegnestuen Bornebusch har været fredningsarkitekt på sagen og haft som ansvarsområde at fremhæve originale arkitektoniske kvaliteter og sikre højt håndværksmæssigt niveau i udførelsesfasen. AI Arkitekter & Ingeniører har været ingeniørrådgiver med ansvar for konstruktioner og installationer. Som en del af projektet er der installeret tidssvarende driftsinstallationer, som imødekommer nutidige krav til energiforbrug og brandkrav. Det er sket med respekt for den originale arkitektur og de særlige fredningskrav, der gør sig gældende for palæet.

 

Godt kendskab til palæet
Helt tilbage i 2004-2006 deltog AI Arkitekter & Ingeniører i en gennemgribende restaurering af palæet, og allerede dengang opnåede AI erfaring med bygningens oprindelige arkitektur. AI udførte arbejdet på baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser under tilsyn af fredningsmyndighederne, og vi arbejdede med håndværkere, der mestrer gamle teknikker, og som holder håndværkets traditioner i hævd. Den viden, som vi opbyggede i denne forbindelse, kunne vi bidrage med, da taget skulle skiftes i 2017-2018.

Grønne tiltag

Tidssvarende installationer nedsætter energiforbruget i denne skønne, fredede bygning

Fakta om projektet

Periode : 2017 - 2019

Bygherre : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Størrelse : 3.000 m²

Enterpriseform : Fagentreprise

Samarbejdspartnere : Bornebusch Tegnestue A/S

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver