Restaurering af Moltkes Palæ

Restaurering af fredet historisk palæ med faciliteter til konferencer, fester og middage

Tagudskiftning efter alle håndværksmæssige forskrifter

Taget på en af Frederiksstadens ældste og smukkeste palæer er blevet skiftet, og arbejdet i det fredede palæ fra 1702 er sket efter alle håndværksmæssige forskrifter. Taget har samtidig fået tilført nye kviste, og ud over tagarbejdet er VVS- og ventilation skiftet.

 

Fredningsarkitekter og ingeniører i tæt samarbejde

Tegnestuen Bornebusch har været fredningsarkitekt på sagen og haft som ansvarsområde at fremhæve originale arkitektoniske kvaliteter og at sikre højt håndværksmæssigt niveau i udførelsesfasen. AI Arkitekter & Ingeniører har været ingeniørrådgiver med ansvar for konstruktioner og installationer. I den forbindelse har én af udfordringerne været at føre nye installationer omkring fredede konstruktioner og få dem tilsluttet de originale hætter, hvis placering ikke måtte ændres.

 

Ventilation og VVS

Som en del af projektet er der installeret tidssvarende driftsinstallationer, som imødekommer nutidige krav til energiforbrug og brandkrav. Det er sket med respekt for den originale arkitektur og de særlige fredningskrav, der gør sig gældende for palæet. Palæets mindre saloner har tidligere været ventileret via ét samlet udsugningsanlæg, men det er nu udskiftet med flere individuelle anlæg, så ventilationen kan styres for hver enkelt salon. I tagetagen er der etableret nye kvistaltaner for at skabe mere lys, og i denne forbindelse er det eksisterende ventilations- og varmesystem omlagt og tilpasset den nye indretning.

 

Godt kendskab til palæet

Helt tilbage i 2004-2006 deltog AI Arkitekter & Ingeniører i en gennemgribende restaurering af palæet, og allerede dengang opnåede vi erfaring med bygningens oprindelige arkitektur. Vi udførte arbejdet på baggrund af bygningsarkæologiske undersøgelser under tilsyn af fredningsmyndighederne, og vi arbejdede med håndværkere, der mestrer gamle teknikker, og som holder håndværkets traditioner i hævd. Den viden, som vi opbyggede i denne forbindelse, kunne vi bidrage med, da taget skulle skiftes i 2017-2018

Grønne tiltag

Tidssvarende installationer nedsætter energiforbruget i denne skønne, fredede bygning

Fakta om projektet

Periode : 2016 - 2017

Bygherre : Haandværkerforeningen i Kjøbenhavn

Størrelse : 3.000 m²

Enterpriseform : Fagentreprise

Samarbejdspartnere : Bornebusch Tegnestue A/S

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver