Ridecenter Søholm

Stutteri og ridehal til handicappede

Det er planlagt, at der skal nyopføres handicapvenlig stald samt ridehal med særlig fokus på handicap- og terapiridning.
Ridecentret vil gerne imødekomme alle former for handicap, dvs. senhjerneskadede, muskelsvind, sclerosepatienter, udviklingshæmmede, spastisk lammede, trafikskadede, etc.
Ridehallen skal gøres så handicapvenlig som mulig, så det også er til at komme rundt såfremt man sidder i kørestol.
I den sydlige ende etableres der en rytterstue i cafestil.
Der laves for enden af hallen et dommerbur, således at det også vil blive muligt, at der kan afholdes stævner for handicappede.
Der vil blive afholdt et til to stævner om året med deltagelse af ca. 30-40 ryttere.
Ud over selve ridningen er det planen, at der i halbygningen indrettes nogle rum, hvori der skal foregå fysisk genoptræning af mennesker, der har været opereret etc.
Dansk Handicap Idræts-Forbund og Dansk Handicapridnings Forbund støtter projektet.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Bygherre : Forstander Søren Olsen

Størrelse : 2.700 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Totalrådgiver