Slots- og Ejendomsstyrelsen – Vedligeholdelsessyn

AI har i perioden 2009-2012 via en rammeaftale for Slots- og Ejendomsstyrelsen varetaget vedligeholdelsestilsyn og udarbejdelse af driftsbudgetter på 13 adresser på Sjælland og Bornholm.

Med udgangspunkt i bygningssyn på samtlige adresser fra marts-maj 2009 er efterfølgende udarbejdet vedligeholdelsesplaner.

Bygningssynene i 2009 indeholdt interview af brugere, bygningsregistrering, opmåling og prissætning. Resultatet blev indtastet i Slots- og Ejendomsstyrelsens eget IT-system Vista FM via web-opkobling og blev kvalitetssikret gennem sammenhold med tidligere udførte resultater. I forlængelse af bygningssynene varetog AI teknisk rådgivning på udvalgte vedligeholdelsesopgaver.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2009 - 2012

Bygherre : Slots- og Ejendomsstyrelsen

Størrelse : 42.300 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Driftrådgivning