Comfort Hotel Vesterbro

Ny konferencebygning med tilhørende lokaletilpasninger i eksisterende hotel

Svært tilgængelige byggegrund
På Vesterbrogade nær centrum af København, ligger Comfort Hotel Vesterbro. Hotellet er opført i sidst 90’erne og er nu blevet renoveret og har fået nybygget konferencesal, som AI Arkitekter & Ingeniører har været totalrådgiver på.

Bygherres ønske var at få bygget nye konferencefaciliteter, som skulle placeres som en selvstændig bygning i hotellets gårdrum.

Projektet har været udfordret af trange pladsforhold og lange forhandlinger. ”Projektet har undergået mange forandringer i løbet af processen, og der har været forskellige holdninger til, hvordan man skulle gebærde sig i forhold til gårdrummet. Resultatet er et ret tilpasset projekt, hvor der ikke er noget, som stikker særlig meget ud” fortæller projektleder fra AI-Gruppen, arkitekt Niels Buchwald.

 

Sammenhæng i bygningsdesign
Bygningen er lavet som et plan, og er nærmest fritliggende i gårdrummet, hvor kun en enkelt facade kobles på den eksisterende glasfacade. Gårdrummet defineres af en meget stor, næsten cirkulær bænk, der gør det attraktivt for mødedeltagerne at trække ud i gården i pauserne.

Gennem stram styring, et godt samarbejde mellem de involverede parter og natlige afspærringer af Vesterbrogade, er det lykkedes at få opført meget fleksible, gennemlyste og ventilationskomfortable konferencefaciliteter, som er udstyret med den nyste og mest avancerede teknik.

”Bag en velfungerende, elegant løsning ligger en svær proces – AI-Gruppen har bygget konferencefaciliteter til First Hotel Vesterbro i København” skriver indretningsarkitekt Jan Pasternak i byggeplads.dk

 

AI’s rolle
AI har som totalrådgiver været med til at udarbejde energimærkning, tilstandsvurdering, projektforslag, byggeprogram, rådgiverudbud for opførelse af en ny konferencebygning med tilhørende lokaletilpasninger i eksisterende hotel, samt etablering af nye parkeringspladser og øvrige udearealer. Desuden er alle hotelværelser, lobby, restaurant og receptionsområde opgraderet, og samtlige brugsvandsinstallationer er udskiftet.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2000 - 2010

Bygherre : Pandox Hotels AB

Størrelse : 30.000 m²

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Driftrådgivning, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver