Hotel Bel Air

Tilstandsvurdering og renovering

Tilstandsvurdering af hotel med 94 værelser samt mindre konferencedel. Tilstandsvurderingen omfatter klimaskærm, installationer samt alle indvendige bygningsdele og udvendige fællesområder.

Tilstandsvurderingen resulterer i, at der i 2014 udføres renovering, hvor AI deltager i vinduesudskiftning samt planlægning af arkitektonisk bearbejdning af indgangsfacade, vestibule og restaurant. Endvidere er der fortaget indledende drøftelser vedr. tagudskiftning, opgradering og udskiftning af kedelanlæg, opgradering af ventilation samt terrænarbejder, herunder nye hegn m.v.

 

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2010 - 2016

Bygherre : K/S Ejendomsselskabet Copenhagen Airport Hotel

Enterpriseform : Fagentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Driftrådgivning, Ingeniørrådgiver