Hotel Radisson BLU Royal Hotel

Tilstandsanalyse 

I forbindelse med fornyelse af den eksisterende hotelkontrakt mellem ejer og operatør, blev AI hyret til at udfærdige en tilstandsanalyse for hele ejendommen.

Hotellets ejer ønskede samtidig, at AI udarbejdede den lovpligtige energimærkning, som er gyldig i 7 år.

Der er udfærdiget en energimærkningsrapport med forslag til energisparetiltag, der samlet set kan reducere de årlige energiudgifter med 18%.

Opgaven omfattede derudover udarbejdelse af tilstandsrapport ved gennemgang af facader, tag, tekniske installationer og indvendige overflader.

Den konstaterede tilstand blev budgetsat for at give bygherren økonomisk overblik over nødvendige afhjælpende aktiviteter samt nært forestående vedligeholdelses- og renoveringsopgaver.

Afrapportering blev udført på engelsk, således tilstandsrapporten kunne benyttes i hele bygherrens organisation.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2013

Bygherre : Rezidor Hotel Group

Størrelse : 18.590 m²

Enterpriseform :

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Driftrådgivning