Prinsesse Maries Allé

Opsætning af altaner for beboelsesejendom med bevaringsværdig facade på Indre Frederiksberg

16 nye altaner til andelsboligforening
Andelsboligforeningen Prinsesse Maries Allé 14-16 har fået opsat 16 nye altaner med tilhørende nye altandørpartier på gadefacaden mod henholdsvis Vodroffsvej og Prinsesse Maries Alle på Indre Frederiksberg. Løsningen er smukt tilpasset den bevaringsværdige facade. Ejendommen Prinsesse Maries Allé 14-16 er omfattet af tinglyst facadecensur og har en bevaringsværdi på 3, på en skala fra 1-9, hvor 1 er højest. Det kan være sin sag at få lov til at opsætte altaner på en bevaringsværdig bygning, men andelsboligforeningen Prinsesse Maries Allé 14-16 har fået AI’s hjælp til at få lavet et altanforslag, som Frederiksberg Kommune har godtaget. AI har forestået al myndighedsdialog.

 

Elegante løsninger
Altanerne er udført med en bærende stålkonstruktion, en altanbund i fiberbeton med en underside beklædt med en galvaniseret stålplade og værn bestående af håndliste, sceptre og balustre udført i galvaniseret fladstål. Alt synligt stål har fået samme overfladebehandling. De nye dørhuller til altandørene er tilpasset eksisterende vindueshuller med efterreparation af pudset facade.

 

Sidste facadefinish
Ud over de nye altaner er fire karnapper med altan på toppen renoveret for betonskader, hvilket er udført ved frihugning og tilstøbning i nøje overensstemmelse med de eksisterende forhold. Karnappernes skadede og pudsede underfacade, hovedgesims, pilaster og frontispice er repareret med tilsvarende udseende, mønstre og profilering, der til sidst er filset med samme farve som den eksisterende. Endelig har facaden fået den sidste finish med snedkerreparation og malerbehandling af vinduer og døre.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2007 - 2009

Bygherre : ABF Prinsesse Maries Allé 14-16

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Totalrådgiver