TEC Ballerup

Nyt teknisk gymnasium samt ny EUD-datauddannelse i Ballerup

4-sporet HTX-gymnasium og en af Danmarks største dataskoler
På Campus Baltorp bygger PensionDanmark 7.500 m² nye og skræddersyede kvadratmeter til TEC. TEC flytter ind i et robust byggeri med en smuk facade af genbrugstegl i varme nuancer, og det forventes, at de nye bygninger certificeres med DGNB-guld. Byggeriet er indrettet med fleksible, moderne læringsmiljøer og huser både TEC studenter fra en gymnasial uddannelse og faglærte fra en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Del af nyt bykvarter
Ejendommen opføres som en del af et aktivt campusmiljø i Ballerup, hvor også uddannelsesinstitutionen Next og kulturbygningen Baltoppen Live ligger. Hele området er under udvikling med opførelse af boligbyggeri og etablering af en rekreativ klimapark. Der er i bygningens design lagt vægt på at fremme møder på tværs af skolens studerende, beboerne i området og øvrige borgere, der benytter sig af faciliteterne på campus. De udadvendte faciliteter er placeret i stueetagen, så nysgerrige forbipasserende får indblik i skolens liv.

 

Fremtidssikret og moderne læringsmiljø
“Gennem en dialogbaseret brugerproces har vi skabt de bedst mulige rammer, målrettet slutbrugerne. Der har været fokus på godt indeklima med masser af dagslys og god akustik. Fleksible rammer understøtter lærernes pædagogiske visioner og muliggør forskelligartet undervisning. Her er mulighed for projektorienteret samarbejde med undervisning inden- og udenfor klasselokalet. Tilgængelige installationer kan desuden inddrages i undervisningen og inspirere nysgerrige elever” fortæller sagsarkitekt Lars Lindeberg. Indvendigt brug af træ medvirker til et behageligt indeklima og fungerer som mættet modvægt til de ellers nøgterne faglokaler, der har fokus på teknologi og IT. 

 

DGNB-certificering
Der har i designet været fokus på klima og miljø. Ambitionen er, at projektet som minimum skal certificeres til DGNB-guld. Der er lavet LCA-beregninger på bygningsdele og totaløkonomiske beregninger, og der er krav om, at al træ skal være FSC-certificeret. Det har været en stor udfordring at finde tilstrækkelige mængder genbrugstegl i god kvalitet, men det er ved fælles indsats og insisteren lykkedes.

 

AI’s rolle
Vi har gennemført omfattende brugerproces, designet bygningen i et udvidet dispositionsforslag og under totalentreprisen er vi teknisk bygherrerådgiver for Pension Danmark. Byggeriet udføres i totalentreprise af c.c. contractor a/s bistået af AFRY som ingeniør samt CUBO og NOVA5 som arkitekter.

Skolen forventes at være klar til ibrugtagning af TEC Baltorps studerende i 2025.

Grønne tiltag

Facade af genanvendte teglsten. Fremtidssikret med fleksibelt design.

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2025

Bygherre : PensionDanmark, TEC

Størrelse : 7350 m² + kælderareal

Enterpriseform : Totalentreprise

Samarbejdspartnere : CC Contractors

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Arkitektrådgiver