Børnehuset Stationsparken

For Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe har AI foretaget fjernvarmekonvertering af Børnehuset Stationsparken.
 
Arbejdet har omfattet nedrivning af ældre eksisterende naturgasfyrede kedelanlæg samt installering af ny fjv-unit, varmtvandsbeholder, rør og CTS-anlæg.

Konverteringsopgaven vil reducere Børnehusets drifts- og varmeudgifter med 40 %.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2013

Bygherre : AB Gladsaxe

Størrelse : 450 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Energirådgivning