Dalumskolen

Med ny identitet er der skabt nye og inspirerende rammer omkring den naturvidenskabelige undervisning på Dalumskolen i Odense

Inspirerende rammer på Dalumskolen
På Dalumskolen i Odense, er de traditionelle fysiklokaler erstattet af en naturvidenskabelig legeplads. Her er plads til samlinger på den multifunktionelle tribune og plads til ro og fordybelse i hyggelige kroge og ved små gruppeborde.
AI har været arkitektrådgiver på projektet, hvor en stor del af opgaven omhandlede indretning og design af både løst og fast inventar.


Løst og fast inventar skaber rum

AI har designet nye løse og faste inventar, som består af indbyggede møbler og flytbare møbler. Det giver mulighed for at skabe rum, hvor der er plads til fordybelse. AI har også nyindrettet dele af eksisterende klasseværelser til grupperum, der hver især har fået sin egen identitetsfarve. Gangarealer er opgraderet med nye overflader, så de fremstår mere imødekommende. Det har ligeledes været et stort ønske at synliggøre hovedindgangen til skolen, hvorfor der er designet en ny, høj lyssøjle ved indgangspartiet. Skolens navn lyser op i lilla neonlys, som skaber ny opmærksomhed og identitet.

 

FN’s verdensmål
Odense Kommune har stort fokus på FNs verdensmål, så det har været en naturlig del af renoveringsarbejdet at forholde sig til særligt verdensmål 4 ’kvalitetsuddannelse’. Et mål for renoveringsarbejdet har været at skabe legende, inspirerende rammer omkring naturvidenskabelig undervisning, der vækker kreativitet og skabertrang hos alle.

Grønne tiltag

Omgivelser, der fremmer bred viden om naturvidenskab og teknologi vil bidrage til bæredygtigheden

Fakta om projektet

Periode : 2017 - 2018

Størrelse : 500 m²

Enterpriseform : Fagentreprise

Samarbejdspartnere : MOE A/S

AI's rolle : Arkitektrådgiver