H.C Ørsted Gymnasiet – El

Design af energieffektiv belysning, der understøtter læring og forstærker indtrykket af bygningernes markante arkitektur.

TEC HCØ Lyngby
H.C. Ørsted Gymnasiet i Lyngby åbnede for sine nye lokaler i 2022. AI Arkitekter & Ingeniører har både været total- og bygherrerådgiver på projektet for TEC. Vi har bl.a. stået for al projektering af elinstallationer, herunder hovedledninger, tavler, førringsveje, kraft- og lysinstallationer samt sikkerhedsbelysning. Vi har desuden også projekteret PDS-installation, ABDL-, ABA-, varslings- AIA, ADK- og solcelleanlæg. De fleste installationer er generelt ført skjult i lofter. Nogle steder er de dog trukket bagved væg, hvis det har været muligt, ellers er de trukket synligt udenpå.

AI har samarbejdet med arkitekt Søren Robert Lund for at udarbejde det arkitektoniske greb til gymnasiet og på den baggrund vandt KANT (SWECO) med sit team den indledende udførsel af projektet.

 

Energirigtige læringsmiljøer
Gennem projektet har der været stort fokus på belysningen i undervisningslokalerne samt fællesrum, for netop at skabe de bedst mulige læringsmiljøer og de mest energirigtige løsninger. AI har valgt et belysningsanlæg med ‘tunable white’, som gør, at belysningen i undervisningslokalerne kan variere mellem 3.000-6.000K. Desuden kan lyset styres fra et panel i forskellige scenarier som ‘ro’, ‘aktivitet’, ‘dæmp’, ‘rengøring’ og ‘sluk’. En af måderne at spare på energien på er, at belysningen i lokalerne kan dæmpes i takt med, at dagslyset stiger. Lyset slukkes desuden automatisk. hvis der ikke registreres bevægelser i lokalet i en bestemt tidssat periode eller når der er tilstrækkeligt med lysindfald i rummet. Der er desuden også installeret bevægelsesdetektorer i birum, auditorium, gange, fællesrum og trapperum.

 

Fortællende og identitetsskabende belysning
Gennem skitsering og tæt dialog med bygherre har vi udviklet de belysningsarmaturer, som i dag hænger i aulaen i H.C. Ørsted Gymnasiet. Lamperne er udformet som kvadrater med afrundede hjørner, og hænger i fire grupper fordelt i aulaens udstrækning. Passerer man H.C. Ørsted Gymnasiet fra Helsingørmotorvejen skinner lampernes lys igennem den halvgennemsigtige facade, og bidrager til H.C. Ørsted Gymnasiets symbolske værdi som vartegn. Et landmark i Lyngby og et tændt lys for DTU’s naturvidenskabelige miljø.

Grønne tiltag

Med en bæredygtig strategi er facaden beklædt i 100% genbrugsaluminium

Fakta om projektet

Periode : 2017 - 2022

Bygherre : TEC

Størrelse : 8.800 m²

Enterpriseform : Totalentreprise, Hovedentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver