Hældagerskolen -Energioptimering

Hældagerskolen er blevet energioptimeret gennem facaderenovering og installation af komplet ventilationssystem.

Energirenovering af 3000 m²

Hældagerskolen i Vejle Kommune har fået energirenoveret to af skolens fløje, herunder bygning 4, 5, 6 og 9. I alt er 3.000 m² blevet renoveret. Energirenoveringen har haft fokus på nye løsninger på varme, ventilation og facader, og AI Arkitekter & Ingeniører har ageret totalrådgiver på projektet.

 

Forbedring af indeklima i undervisningslokaler og fællesrum

Renoveringen har haft fokus på at skabe et sundt indeklima for skolens elever og ansatte året rundt. Der er i den forbindelse blevet etableret ny ventilation i undervisningslokalerne, biblioteket og i administrationsafdelingen. Med renoveringen er indeklimaet blevet løftet og læringsmiljøet er forbedret, da elever og lærere vil opleve en bedre opvarmning og behovsstyret mekanisk ventilation. Energirenoveringen har resulteret i mindre varmetab, bedre afkøling og behovsstyret ventilation, men har også medført store energibesparelser samt øget driftssikkerhed, da bygningerne tidligere var ventilationsopvarmet.

 

Efterisolering og komplet ventilationssystem

Som totalrådgiver på sagen har vores arbejde bl.a. været projektering af komplet ventilationssystem, herunder dimensionering af det samlede ventilationsanlæg, ventilationsaggregat, røgventilator, kanalsystem, armaturer, spjæld, brandsikring, lyd mv. Vi har haft ansvar for arbejdstegninger, bygningsmodeller af det samlede ventilationsanlæg i Revit, herunder også PI-diagrammer (Piping and Instrumentation Diagram) for samtlige anlæg.

Som en del af energirenoveringen har vi efterisoleret facader, og de eksisterende induktionskabinetter og ventilationssystem er i den forbindelse blevet demonteret, hvorefter der er monteret indvendige forsatsvægge til efterisoleringen samt fremføring af varmerør. Der er også blevet etableret nyt varmeanlæg inkl. ny blandesløjfe samt forsyning til varmeflader i ventilationsanlæg.

Grønne tiltag

Energibesparende renovering

Fakta om projektet

Periode : 2021 - 2023

Bygherre : Vejle Kommune

Størrelse : 5.500 m2

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : AB Clausen, Skanding

AI's rolle : Totalrådgiver