Hedelyskolen

Fra PCB-ramt skolebyggeri fra 1970’erne til sundt og moderne læringsmiljø

Et udvidet saneringsprojekt
Hedelyskolen fik i 2014 målt et af landets højeste niveauer for PCB i luften inden for. I stedet for at rive skolen ned, blev der taget en bæredygtig beslutning om at bevare et arkitektonisk vellykket skolebyggeri fra 1970’erne og i stedet PCB-sanere. AI´s projekteringsleder arbejdede derfor for at skabe et renoveringsprojekt med stor respekt for bygningens eksisterende arkitektoniske kvaliteter, mens vores byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinator afdækkede metoder til at håndtere PCB-forureningen. I dag er PCB-niveauet reduceret til et niveau, der ligger langt under sundhedsstyrelsens grænseværdier.

 

Nye kvaliteter
Renoveringsprojektet har skabt moderne rammer med mere lys ved hjælp af intelligent belysning, transparente døre, lysere materialer og fleksibel indretning. Der er arbejdet med akustikregulerende lofter og akustikregulerende legemøbler, hvilket har påvirket lydniveauet så positivt, at gangarealer og fællesarealer nu som noget nyt kan inddrages til undervisningsbrug.

 

Resultatet af et tæt samarbejde
Projektet blev til i en tæt proces samt samarbejde med byggeudvalget, hvor skolens ledelse, brugere, Greve Kommune, Golder Associates og AI er repræsenteret. Fokus i byggeudvalget var særligt på brugerhåndtering, PCB-sanering, arkitektur, kloge kvadratmeter, læringsmiljøer, dagslys, akustik og ventilation.

Grønne tiltag

Helhedsrenoveringen af Hedelyskolen har resulteret i store energibesparelser.

Fakta om projektet

Periode : 2015 - 2018

Bygherre : Greve Kommune

Størrelse : 14.300 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Golder Associates A/S

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver