Herstedlund Skole

Forbedret indeklima med ny ventilation, akustikregulering og døgnrytmestyret læringslys

Opgradering og optimering af Herstedlund Skole
Herstedlund Skole i Albertslund, har i perioden fra 2014 til 2017 fået optimeret indeklimaet betragteligt med nyt ventilationsanlæg, automatisk styret solskærme samt en udskiftning af vinduer (PCB-sanering). AI har været totalrådgiver i forbindelse med den omfattende ombygning og optimering af skolen.

De mange forbedringer, har resulteret i at gangarealerne på skolen nu kan bruges som læringsrum.

 

Forbedringer af lys
Skolen har deltaget i et demonstrationsprojekt under forsøgspuljen Lighting Metropolis, hvor indeklimaet i udvalgte lokaler og gangarealer er blevet optimeret. Optimeringen består af ny belysning og akustikregulering. Udvalgte klasselokaler har fået installeret moderne og intelligent LED-belysning, med mulighed for både dagslys- og bevægelsesstyring. Derudover er der mulighed for brugerstyret indstilling af forskellige belysningsscenarier, afhængigt af undervisningssituationen.

 

Optimeringen i sin helhed
Etablering af døgnrytmestyret LED-belysning har forbedret det optiske indeklima og bidrager samtidigt til et reduceret energiforbrug. Projektet viser med al tydelighed, at et godt og kontrolleret lysmiljø i klasselokalerne kan understøtte læring. Skoleinspektør på Herstedlund Skole udtaler efter endt renovering:

”Det er blevet nemmere at hjælpe de børn, der har brug for ekstra hjælp. Bl.a. fordi der er blevet installeret spots i den ene side af klasselokalet, som egner sig til at få børnene til at koncentrere sig og fokusere på opgaverne.”

Grønne tiltag

Etablering af døgnrytmestyret LED-belysning forbedrer optisk indeklima og reducerer energiforbruget.

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2017

Bygherre : Albertslund Kommune

Størrelse : 1.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : SWECO, Aalborg Universitet København

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver