Herstedlund Skole

Forbedret indeklima med ny ventilation, akustikregulering og døgnrytmestyret læringslys

Klimatisk, optisk og akustisk indeklima

Herstedlund Skole har i perioden 2014 til 2017 fået optimeret deres indeklima betragteligt med nyt ventilationsanlæg, automatisk styret solscreens samt udskiftning af vinduer (PCB-sanering). Samtidig har skolen deltaget i et demonstrationsprojekt under forsøgspuljen Lighting Metropolis, hvor indeklimaet i udvalgte lokaler og gangarealer er blevet yderligere optimeret med ny belysning og akustikregulering. På grund af forbedringerne kan gangarealerne på skolen som noget nyt bruges til undervisning.

 

Forbedringer af lys indgår som del af Lighting Metropolis

Arbejdet med nyt lys er sket som en del af Lighting Metropolis, der er et samarbejdsprojekt, der undersø­ger og tester nye teknologiske muligheder for indendørs- og udendørs lys. Udvalgte klasselokaler har fået installeret topmoderne og intelligent LED-belysning med mulighed for både dagslys- og bevægelsesstyring samt for brugerstyring og ind­stilling af forskellige belysningsscenarier afhængigt af under­visningssituationen. Projektet viser med al tydelighed, at et godt og kontrol­leret lysmiljø i klasselokalerne kan understøtte læring. Skoleinspektør på Herstedlund Skole udtaler efter endt renovering:

”Det er blevet nemmere at hjælpe de børn, der har brug for ekstra hjælp. Bl.a. fordi der er blevet installeret spots i den ene side af klasselokalet, som egner sig til at få børnene til at koncentrere sig og fokusere på opgaverne.”

Grønne tiltag

Etablering af døgnrytmestyret LED-belysning forbedrer optisk indeklima og reducerer energiforbruget.

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2017

Bygherre : Albertslund Kommune

Størrelse : 1.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : SWECO, Aalborg Universitet København

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver