Københavns Tekniske Skole Nørrebro

Facaderenovering af historisk fabriksbygning

AI har for Københavns Tekniske Skole udført facaderenovering på en af skolens undervisningsbygninger på Frederiksborgvej på Nørrebro. Renoveringen indeholdt gennemgang af murværk, udskiftning af sålbænke samt omfattende betonreparationer. 

Madam Blå

Bygningen fungerede tidligere som Glud & Marstrands fabrik, der producerede forskellige produkter af tin og emaljeret køkkentøj, bl.a. den velkendte Madam Blå Emalje. Glud & Marstrand blev etableret i 1879 af blikkenslager Poul Glud (1850-1924) og isenkræmmer Troels Marstrand, og emaljeværket var i produktion frem til 1966.

AI har i planlægningsfasen varetaget projektering af opgaven, licitation samt kontrahering med entreprenøren. Vi har desuden varetaget ekstra undersøgelser af byggeriet for afklaring af, om overfladebehandlingen var blyholdig.

Brugerorientering under udførelse

I udførelsesfasen har AI forestået fagtilsyn samt byggeledelse med løbende gennemgang af tid, kvalitet og økonomi. Byggeprojektet indeholdt tæt brugerkoordinering med skolen samt et ugentligt møde med repræsentant fra skolen. Lærerne er løbende blevet orienteret om forventede støjgener og arbejdet på byggepladsen i forbindelse med udførelsen.

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2015 - 2016

Bygherre : Københavns Tekniske Skole (KTS)

Størrelse : 3.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Bygherrerådgiver, Totalrådgiver