Langhøjskolen

Energi- og indeklimarenovering udført med stor respekt for eksisterende arkitektur

Styrkelse af skolens kvaliteter
Renoveringen af Langhøjskolen har ikke haft til hensigt at ændre skolens grundlæggende funktioner og udseende. Renoveringsprojektet er derimod blevet brugt til at underbygge og forstærke de eksisterende kvaliteter, som den klassiske 1970’er-skole rummer. Resultatet er en skole, der har bibeholdt sin rationelle struktur og ærlige arkitektur, men som nu også kan tilbyde et sundt og behageligt indeklima.

Genopretning af byggetekniske fejl
Til trods for, at projektet mest af alt har omfattet byggetekniske genopretninger og modernisering af tekniske installationer, så har bygherre hele vejen igennem projektet haft fokus på æstetik og respekt for skolens oprindelige arkitektur. Arkitekter og ingeniører har således arbejdet tæt sammen om at samtænke tekniske løsninger med designløsninger, der klæder det eksisterende byggeri.

Energi- og klimarenovering
Projektet har omfattet isolering af tage, nye tagbelægninger med bedre fald, udskiftning af vinduer og døre, etablering af fast og mekanisk solafskærmning samt klimasikring af kældre. I forbindelse med udskiftning af døre og vinduer er der udført PCB-sanering af elastiske fuger. Indvendigt er overflader moderniseret, og de eksisterende udsugningsanlæg er skiftet ud med tidssvarende behovsstyrede ventilationsanlæg med varmegenvinding.

En skole i drift
Renoveringsarbejdet er foregået, imens skolen har været i fuld drift, og hensynet til undervisning har derfor vægtet tungt i opgaveløsningen.

Grønne tiltag

Forlængelse af bygningens levetid sparer ressourcer og gør byggeriet grønnere

Fakta om projektet

Periode : 2014 - 2017

Bygherre : Hvidovre Kommune

Størrelse : 10.000 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Rambøll

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Driftrådgivning, Energirådgivning, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver