Skovlunde Skole Nord / Gate 21

AI har forestået planlægningen, projektering og udførelse af et EUDP projekt på Skovlunde Skole Nord for Gate 21 og Ballerup Kommune.

Projektet, som er udviklet i samarbejde med en gruppe leverandører og eksterne ingeniører, har til formål at undersøge nye typer belysningsarmaturer, akustikregulering samt alternative ventilationsformer – med andre ord lys, lyd og luft.

Projektet omfatter 4 undervisningslokaler på mellemtrinnet, og der udføres forskellige løsninger i de fire lokaler. I 2 lokaler udføres nye akustiklofter og belysning, i 3 lokaler udføres forskellige kombinationer af mekanisk og naturlig ventilation, i 2 lokaler er der skiftet vinduer, og i alle lokaler udføres bevægelsesmålere, CO2 målere og temperaturmålere for at styre de nye installationer og samtidig måle på den konkrete brugeradfærd.

Projektet er planlagt, projekteret på meget kort tid i efteråret 2016 og udført på skolen på bare 1 uge.

Arbejdet har kun kunnet lade sig gøre ved hjælp af en stor samlet indsats fra de involverede håndværkere og øvrige rådgivere samt omstillingsparathed fra skolens brugere.

Se video om brugen af lyd, lys og luft løsninger på Skovlunde Skolen, hvor forretningsleder Jesper Møgelhøj, AI og associeret professor Christian Hviid, DTU BYG fortæller om de valgte løsninger.

Diffus ventilation og akustiklofter på Skovlunde Skolen

Grønne tiltag

Fakta om projektet

Periode : 2016 -

Bygherre : Ballerup Kommune / Gate 21

Enterpriseform : Fagentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver