Tved Skole

Ny energieffektiv skoletilbygning opført i bæredygtige materialer har resulteret i fleksible kvadratmeter og moderne læringsmiljøer

Bæredygtig tilbygning skaber nye forbindelser
Tved Skole, med beliggenhed i Svendborg Kommune, har fået ny 2-etagers tilbygning på 600 m². I forbindelse med projektet har AI haft rollen som totalrådgiver. Tilbygningen er opført i bæredygtige materialer, og installationerne er energieffektive. Der er derudover opsat solceller, og der har i tilblivelsen af bygningen, været stor fokus på at tilvælge bæredygtige naturmaterialer såsom træoverflader.

 

Lys, indeklima og rumlighed
Den nye tilbygning rummer en ny hovedindgang, der er opført som forbindende led mellem to eksisterende skolebygninger. Tilbygningen er tilpasset de eksisterende bygninger, men har fået sin egen arkitektoniske identitet og udtrykker fornyelse og åbenhed.

Lokalerne er indrettet med store karnapper, som både bidrager med lys og samtidig danner rum i rummet. De eksisterende bygninger har været gennem en lettere renovering, og udvalgte klasselokaler er ombygget så planløsningen er mere fleksibel, og tilpasset en mere moderne undervisningsform.

 

Grønne valg
Ny lavtryksventilation har skabt bedre indeklima og reduceret både træk- og støjgener samt energiforbrug. Derudover overholder tilbygningen den frivillige lavenergiklasse ’bygningsklasse 2020’, hvilket betyder at bygningens samlede behov for tilført energi til opvarmning, ligger under 27 kWh/m2 pr. år. Der er etableret justerbar grundbelysning samt vægbelysning, hvilket er med til at optimere undervisningsforhold, bl.a. ved anvendelse af smart boards. Som et led i at skabe en større tilgængelighed, er der etableret ny elevator og handicaptoilet.

Grønne tiltag

Tilbygning fra 2014 overholder den frivillige lavenergiklasse ’bygningsklasse 2020’

Fakta om projektet

Periode : 2013 - 2014

Bygherre : Svendborg Kommune

Størrelse : 600 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver