HF & VUC København Syd

Transformation fra kontorbygning til moderne uddannelsesinstitution med behageligt indeklima

Fra kontorlokaler til undervisningsbygning
AI Arkitekter & Ingeniører har som totalrådgiver været med til at forvandle en krum 2-etages kontorbygning med atrium på Amager Strandvej til et uddannelsesbyggeri. Før husede bygningen kontorlokaler, som i dag er indviet og taget i brug af elever, lærere og administrativt personale, der flyttede ind i august 2020. Stedet er dimensioneret til samtidigt ophold, på maksimalt 270 personer.

 

Indeklima og tekniske løsninger
Det har krævet en væsentlig opgradering af indeklimaet at omdanne lokalerne fra kontorlokaler til undervisningslokaler. Der er arbejdet med akustikdæmpning, ny belysning, nye vinduer og etablering af ny ventilation. I forbindelse med bygning af faglokaler til fysik – og kemiundervisning, er der lavet udsugning, som fjerner forurening og tilføre frisk luft.

Processen har været effektiv, og på blot 9 måneder har AI gennemført hele processen fra udarbejdelse af projekt materiale til aflevering af byggeriet. Et så effektivt forløb kan kun gennemføres ved et tillidsfuldt og gnidningsfrit samarbejde mellem bygherre, brugere, rådgiver og entreprenør.

 

Brugerinddragelsesproces
AI, har faciliteret en brugerinddragelsesproces med byggeudvalg og teamgruppemøder, hvor elever, undervisere, driftsansvarlige samt administrativt ansatte er blevet inddraget og hørt. Dette er gjort for at imødekomme ønsker og visioner for transformationen, og skabe det bedst mulige resultat indenfor projektets rammer.

Grønne tiltag

Social bæredygtighed har vejet tungt i byggeriet, der er specialdesignet til de unges trivsel

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2020

Bygherre : HF & VUC København Syd

Størrelse : 3.100 m²

Enterpriseform : Hovedentreprise

Samarbejdspartnere : Trørød Entreprise

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver, Ingeniørrådgiver, Totalrådgiver