Baltorp Bykvarter

Fra nedslidt industrikvarter til grønne boligmiljøer med blandet bebyggelse i Ballerup

Attraktivt boligmiljø

På kanten mellem by og land transformeres nedslidt industrikvarter til grønne, attraktive boligmiljøer i Ballerup. Med udsigt til et stort grønt bælte og tæt på den historiske landsby, Pederstrup, henvender området sig til alle, der ønsker at bo i naturskønne omgivelser stadig tæt på højklasset infrastruktur, Ballerup Station og byliv. Projektet omfatter en omdannelse af Baltorpbakken, TEC Ballerup og Telegrafvej 7a og 7b. De nye boligkvarterer fortættes med rækkehuse, etagebyggeri, parkeringshuse, fælleshuse og rekreative opholdsarealer. De forskellige boligtyper fremmer en blandet beboersammensætning.

 

Tilpasning til omgivelserne 

I synenergi med naboområderne tilpasses boligernes udtryk, hvor der blandt andet hentes inspiration fra Pederstrups historiske byggestil. Træfacader og græstage skaber sammenhæng mellem boligerne og de naturskønne omgivelser, som i øvrigt styrker projektets bæredygtige profil. Der fokuseres på at skabe rekreative fællesarealer med en divers beplantning af forskellige træsorter og planter.

 

Forskydning i placering skaber plads 

Bebyggelsen udformes i variation af huse, der med forskellige forskydninger i placering og bygningskrop danner varierede rum mellem husene og skaber gode lysforhold. Mellemrummene indrettes efter lokale behov til fælleshuse, parkering, væksthuse, skure, legeredskaber og beplantning. Ved TEC Ballerup bygges parkeringskælder under jorden, hvor en grøn plads etableres på toppen, som skaber et grønt samlingspunkt for hele området.

Grønne tiltag

Omdannelse af nedslidt industrikvarter til attraktive boliger

Fakta om projektet

Periode : 2019 - 2021

Bygherre : Hafnia Invest A/S

Størrelse : 8.000 m2

Samarbejdspartnere : Geo Partner

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Bygherrerådgiver