Christiansvej

Ny karrébebyggelse med boliger, parkeringshus, grønne tagterrasser og rekreativt gårdrum i Glostrup

Nye boliger i Glostrup
Nyt udviklingsprojekt omdanner brak – og arbejdsarealer, som følge af letbanens ekspropriationer i Glostrup, til bebyggelse bestående af ca. 140 boliger. Der etableres parkeringskælder, tagterrasser og et gårdrum der løftes op i højden. Bebyggelsen markerer sig mod det nordøstlige hjørne, hvor det højeste punkt ender ved 10 etager. Boligerne placeres med gode transportmuligheder tæt på letbanen, mange indkøbsmuligheder og svømmehallen som nærmeste nabo.

 

Gårdrum ovenpå parkeringshus
Parkeringshus placeres i stueetagen, og arealet herpå udnyttes til et nyt grønt gårdrum med forskellig beplantning. Gårdrummets placeringer forbedrer lysforhold og mindsker indkigsgener til de nederste boliger. Ligeledes reduceres skygge – og indbliksgener, da de højeste bygninger har placering i hjørnet ud mod Ringvejskrydset. Den aftrappede form af bebyggelsen giver et trygt og støjfrit gårdmiljø.

 

Landskabelig karakter
Det indvendige gårdrum indrettes som et lyst og grønt opholdsrum med træer, buske og højbede. Sammen med bebyggelsens tagterrasser fungerer gårdrummet som det primære rekreative opholdsreal og mødested for beboere. Karrébebyggelsen trækkes tilbage fra Hovedvejen, hvorved der skabes et indbydende område mellem vej og bebyggelse, med plads til plantebede, cykelparkering og stier. Altaner vendes ind mod gården og sikrer liv på facaderne, som bidrager til det livlige og grønne gårdmiljø.

Grønne tiltag

Beplantning og begrønning af gårdrum og tagterrasser

Fakta om projektet

Periode : 2020 - 2025

Bygherre : Dades a/s

Størrelse : 13000 etagemeter (ca. 140 boliger)

Samarbejdspartnere : NIRAS

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, DGNB-konsulent, Totalrådgiver