Christiansvej

Karrébebyggelse med en tårnkonstruktion til boliger, parkeringshus, løftet gårdrum og tagterrasser i Glostrup

Nye boliger i Glostrup

Udviklingsprojekt omdanner brak – og arbejdsarealer, som følge af letbanens ekspropriationer i Glostrup, til bebyggelse bestående ca. 120 boliger, parkeringskælder, tagterrasse og løftet gårdrum. Bebyggelsen markerer sig mod det nordøstlige hjørne, hvor bebyggelsen trapper op til 10 etager. Boligerne placeres med gode transportmuligheder tæt på letbanen, mange indkøbsmuligheder og svømmehallen som nærmeste nabo.

 

Løftet gårdrum

Parkeringshus placeres i stueetagen, hvorpå et løftet gårdrum etableres, som forbedrer lysforhold og mindsker indkigsgener til de nederste boliger. Ligeledes reduceres skygge – og indbliksgener ved tårnbebyggelsens placering i hjørnet ud mod Ringvejskrydset. Den aftrappede form af bebyggelsen giver et trygt og støjfrit gårdmiljø.

 

Landskabelig bearbejdning

Det indvendige gårdrum indrettes som et lyst og begrønnet opholdsrum med træer, buske og højbede. Sammen med bebyggelsens tagterrasser fungerer gårdrummet som det primære opholdsreal og mødested for beboere. Bebyggelsen trækkes tilbage fra grundgrænsen, hvorved en varieret kantzone skabes til indgangspartier, plantebede, cykelparkering,  karnapper og stier. Altaner vendes ind mod gården og sikrer liv på facaderne, som bidrager til det livlige og grønne gårdmiljø.

Grønne tiltag

Beplantning og begrønning af gårdrum og tagterrasser

Fakta om projektet

Periode : 2020 -

Bygherre : Dades a/s

Størrelse : 13000 etagemeter (ca. 120 boliger)

Samarbejdspartnere : NIRAS

AI's rolle : Arkitektrådgiver, Ingeniørrådgiver, DGNB-konsulent, Totalrådgiver